Evangelická církev

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Evangelická církev je obecné označení luterských, kalvínských (reformovaných) a metodistických církví. Tímto názvem uvedené církve zdůrazňují, že konečnou autoritou je pro ně evangelium, jakožto podstatné učení Bible (zásada sola scriptura).

Evangelické církve se někdy ztotožňují s protestantskými církvemi. Pojem protestantství je však širší než pojem evangelictví.

V České republice se někdy používá pojmu Evangelická církev jako zkráceného názvu Českobratrské církve evangelické.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace