Exotermní reakce

Z Multimediaexpo.cz

Hoření termitu jako příklad

Exotermní reakce nebo také exotermická reakce je typem reakce, při níž se uvolňuje energie (uvolňuje se teplo), protože reaktanty mají větší energii než produkty. Například hoření je exotermická reakce, protože se uvolňuje teplo a světlo. Další je např. exploze. Opakem je reakce endotermická, kde musíme teplo neustále dodávat, aby reakce mohla probíhat.

Příklad

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (ag)
Qr = - 484 kJ mol-1 – reagující látky předávají teplo okolí, reakční teplo tedy má zápornou hodnotu