Výbuch

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Rozdíl mezi výbuchem (explozí) a implozí.
Termonukleární výbuch
Exploze vodíkem plněné vzducholodi Hindenburg


Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png


Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie). Tato prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna.

Typy výbuchu

Podle příčiny vzniku lokálního uvolnění energie můžeme rozdělit výbuchy na:

  • Mechanický výbuch - dochází k destrukci materiálu při překročení tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Může také dojít k narušení pevnosti stěn tlakové nádoby (výbuch parního kotle, vznikající nejčastěji vyhřátím kotlové stěny). Pokud dojde k porušení hermetičnosti aparatury s nízkým tlakem nebo vakuem nazýváme tento jev imploze. K mechanickému výbuchu může dojít i uvolněním jinak vázané kinetické energie - například uvolněním rotujícího setrvačníku uvnitř stroje (příklad: havárie parní turbíny v tepelné Elektrárně Mělník v důsledku nedbalosti při mazání ložisek turbosoustrojí).
  • Chemický výbuch - vzniká prudkým rozkladem určitých chemických sloučenin, spojeným s uvolněním velkého množství plynů a tepla. Ve většině případů je tento jev spojen s oxidací explodujících látek, ale může se jednat i o pouhý samovolný rozpad molekuly explodující sloučeniny. Příkladem chemické exploze je použití klasických chemických výbušnin jako je dynamit nebo střelný prach ať již pro stavební práce nebo pro vojenské účely. Vybuchnout mohou také směsi hořlavých plynů (vodík, metan,.) s kyslíkem, popřípadě čistý kyslík při styku s organickými látkami.
  • Výbuch supernovy - představuje společně s kvazary doposud největší známý okamžitý energetický zdroj ve vesmíru. Vzniká gravitačním zhroucením těžších prvků uvnitř hvězdy, které v jejím jádru vznikly termonukleární reakcí. Při této explozi dochází k zániku hvězdy o velikosti minimálně desetinásobku našeho Slunce za vzniku neutronové hvězdy a uvolnění obrovského množství energie ve formě elektromagnetického záření a neutrin. Výbuch supernovy v blízké části naší galaxie tak může poměrně dramaticky ovlivnit životní podmínky na Zemi a v extrémním případě vést až k likvidaci organických forem života.

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Výbuch