Magma

Z Multimediaexpo.cz

Postupující proud lávy.

Magma je převážně alumino-silikátová tavenina, která obsahuje sopečné plyny (například voda, CO2, chlór a fluor). Jedná se o abyssální (hlubinný) ekvivalent lávy. Magma vzniká v oblastech zemského pláště a nebo tavením z hornin spodní zemské kůry. Podle místa utuhnutí magmatu rozdělujeme vyvřelé horniny na hlubinné, výlevné a žilné.

Fyzikální vlastnosti magmatu

Teplota taveniny se pohybuje v rozmezí hodnot 590 °C až 1 400 °C a její krystalizační teplota souvisí s obsahem vodních par v tavenině. Pokud magma obsahuje vodu, jeho teplota dosahuje nižších hodnot. Bez obsahu vody se může jeho teplota pohybovat i okolo 1 500 °C (tzv. suché magma). Hustota magmatu závisí na obsahu vody a pohybuje se přibližně v rozmezí hodnot 2,2 až 2,8 g*cm -3. Viskozita je ovlivňována volatilními složkami a to tak, že s vyšším obsahem klesá.

Související články