Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Slíbený balíček 66 369 souborů byl právě přidán (20. listopadu) !
Nyní začíname budovat další super balíček 70 000 souborů (140 000 editací),
který za asi 1 měsíc rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Farní kostel

Z Multimediaexpo.cz

Hlavní farní kostel Starého města
(Kostel Matky Boží před týnem)

Farní kostel je v územním členění různých křesťanských církví hlavní kostel farnosti (lat. parochia, z řec. paroikia, sousedství), kde sídlí farář. Pokud je kostel obvykle sídlem děkana, nazývá se děkanský, plní ale stejnou funkci. Vedlejší kostely farnosti se nazývají filiální.

Obsah

Popis

V katolické církvi je farnost právnickou osobou, kterou zřizuje diecézní biskup. Ve farním kostele se mají pravidelně konat bohoslužby a také křty, svatby a pohřby farníků. Věřící už dnes nejsou vázáni ke své farnosti, jako tomu bylo dříve, nicméně jim kánon 857 CIC doporučuje, aby se bohoslužeb účastnili právě zde. Podobně je tomu v luterských církvích v Německu a ve skandinávských zemích, kde se místo farnost říká církevní obec (Kirchengemeinde). Pojem farní kostel se však v poslední době užívá méně často. V Anglii a ve Skotsku je farní organizace téměř úplná a užívají ji anglikáni i presbyteriáni.

Literatura

  • Ottův slovník naučný, heslo Farář. Sv. 9, str. 17

Související články

Externí odkazy