Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Fotosyntetický pigment

Z Multimediaexpo.cz

Tok energie komplexu světlosběrné antény: Excitace (žluté kroužky) vybuzená pohlcením fotonu se přenáší mezi anténními barvivy (světle zelené kroužky), dokud se nedostane do reakčního centra (tmavě zelené kroužky) nebo je fluorescencí vyzářena (méně časté).

Fotosyntetický pigment či fotosyntetické barvivo je organické barvivo, které využívají fotosyntetizujíci organismy (tedy fotoautotrofové, např. rostliny či sinice) k zachycení sluneční energie (fotonů) při fotosyntéze. Základními fotosyntetickými barvivy jsou chlorofyly a bakteriochlorofyly. V nich probíhá samotná fotosyntéza. Doprovodné pigmenty tvoří tzv. „světlosběrný anténní systém“ - pomáhají přenášet zachycenou energii do reakčních center. Mezi doprovodné pigmenty patří:

  • Karotenoidy (běžné u většiny rostlin)
  • Fykobiliny (významné jsou u sinic, ruduch a hnědých řas – jejich přítomnost současně s chlorofyly u řas je jedním z podkladů pro hypotézu tzv. endosymbiotické teorie – teorie, podle níž jsou chloroplasty vlastně pozřené, avšak nestrávené sinicové buňky, žijící nyní v symbióze s rostlinou [1])

Reference

  1. Čepička, I., Kolář, F., Synek, P. (2007): Mutualismus, vzájemně prospěšná symbióza. Přípravný text - biologická olympiáda 2007-2008, NIDM ČR, Praha