Froudeho číslo

Z Multimediaexpo.cz

Froudeho číslo je podobnostní číslo, které se používá při zkoumání pohybu prostředí s vyšší hustotou, když probíhající jevy ovlivňuje gravitace.

Pojmenované je po Williamovi Froudeovi (1810–1879) a označuje se Fr.

Hodnota je dána vztahem:

\(Fr = \frac{v}{\sqrt{gl}}\),    nebo    \(Fr = \frac{v^2}{gl}\),

kde:

Využití

  • Využívá se například při popisu pohybu lodí ve vodě.
  • Taktéž charakterizuje jev, který se nazývá fluidizace. Při fluidizaci jde o nadnášení vrstvy tuhého materiálu tekutinou, nebo vzduchem

Hodnota Freudova čísla udává typ proudění v otevřeném korytě. Při hodnotě Fr=1 nastává v korytě kritické proudění, tzn. rozmezí mezi říčním (Fr<1) a bystřinným prouděním (Fr>1).