Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Slíbený balíček 66 369 souborů byl právě přidán (20. listopadu) !
Nyní začíname budovat další super balíček 70 000 souborů (140 000 editací),
který za asi 1 měsíc rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Galerie (stavba)

Z Multimediaexpo.cz

Galerie ve francouzském zámku Fontainebleau (2013)

Galerie znamená v architektonickém slova smyslu místnost, jejíž délka je mnohonásobně větší než její šířka, může též představovat dlouhý a uzavřený ochoz nacházející se buďto uvnitř nebo vně budovy; takové ochozy mohou být zdobeny sochami či nástěnnými ornamenty. Galerie bývá často vytvořena jako podloubí se sloupovím a slouží dle účelu budovy k různým potřebám. V některých rozměrných stavbách se galerie mohou vyskytovat v podobě sloupové chodby nad přízemím.

Externí odkazy