Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Socha

Z Multimediaexpo.cz

Socha, jiným slovem též plastika - pokud je tvořena technikou přidávací (vymodelované sochy z keramiky apod.) či také skulptura - pokud je tvořena technikou odebírající ( tesané sochy z mramoru,dřeva apod.) je samostatné třírozměrné umělecké dílo vytvořené sochařem.
Socha svým tvarem či proporcemi obvykle vychází z lidské postavy, není to však pravidlem.
V moderním sochařství se již od dob začátku abstrakce začaly objevovat sochy, které nevycházejí z lidské figury. V dnešní době se tyto „odlidštěné“ sochy dají nazvat '„objekty“.

Více soch sestavených tak, aby působily jako celek, se nazývá sousoší.

Socha může být vyrobena z nejrůznějších materiálů, ale historicky nejběžněji používané jsou keramika, různé druhy kamene, bronz, dřevo apod.

Sochy jsou často používány jako součást pomníků či kašen, jako architektonický doplněk exteriérů i interiérů budov i jako samostatná díla, umístěná kdekoliv v přírodě či na veřejných prostranstvích, která mají za úkol zpříjemnit prostředí člověka a vytvořit orientační body v krajině a v zástavbě.

Zvláštním odvětvím sochařství je drobná plastika medaile nebo též mince. Z hlediska sochařství se jedná o stejné objekty, rozdíl bývá pouze v použití výsledného produktu. Jedná se o tak odlišný obor užitého sochařství, že se tvůrci medailí a mincí postupně z klasického sochařství vyčlenili, začalo se jim říkat medaileři.

Některé druhy soch:

Galerie Flickru

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Socha
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Socha