V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Gangréna

Z Multimediaexpo.cz


Gangréna či sněť (gangraena) je označení pro druhotně změněnou nekrózu. Jde tedy o odumřelou a následně dále změněnou tělesnou tkáň, obvykle působením bakteriální infekce, poranění nebo trombózy a také špatným prokrvením tkáně. Ke gangréně jsou náchylné zejména poraněné tkáně nebo končetiny diabetiků. Jakákoliv infekční sněť je smrtelně nebezpečná – bakterie se šíří do okolních tkání a produkují toxiny. Nakonec dochází k celkové sepsi a smrti. Základní chirurgickou léčbou u rozvinuté sněti je amputace postižené oblasti, je-li případ podchycen včas, je možné se pokusit odstranit příčinu nedostatečného prokrvení tkáně a nechat ji vyhojit. Rozlišujeme suchou, mokrou a plynatou sněť. Pokud člověk na svém těle zaznamená příznaky počínající sněti, musí bezpodmínečně okamžitě navštívit či přivolat lékaře. Gangréna se také může vyskytovat i na jiných částech těla, jako například ve střevech, na dolních končetinách a v dutině ústní.

Typy

  • Suchá sněť (gangraena sicca) – mumifikace - přerušení krevního oběhu a působení vzduchu na nekrozu, způsobuje vyschnutí, tkáň je černá (nejčastěji dolní končetina,pupečník)
  • Vlhká sněť (gangraena humida) – příčinou je masívní bakteriální infekce, kůže je rozbředlá, zelená, silně zapáchá
  • Plynatá sněť (gangraena emphysematosa) – infekce anaerobní bakterií Clostridium perfringens tvořící plyn, na pohmat slyšitelné praskání