Nekróza

Z Multimediaexpo.cz

Nekróza tkání následkem uštknutí křovinářem sametovým u jedenáctiletého chlapce z Ekvádoru, který byl léčen pouze antibiotiky

Nekróza (z řecky Νεκρός = mrtvý) je intravitální (v živém organizmu) smrt buněk a tkání. Jedná se o souhrn změn pozorovatelných histologicky až v určitém časovém odstupu po biologické smrti buňky. Nekróza postihuje skupiny na sebe navzájem naléhajících buněk a vzniká jako následek nevratného poškození buněk.

Obsah

Znaky nekrózy

Typické znaky nekrózy (na rozdíl od apoptózy = programovaná buněčná smrt) :

 • buněčný edém (buňka se nafoukne), vakuolizace;
 • pokles bazofílie a vzestup acidofílie plazmy, struktury v ní se ztrácejí;
 • karyolýza (rozpuštění buněčného jádra), pokles bazofílie, pyknóza, karyorexe;
 • v okolí reparativní zánět.

Typy nekrózy

Příčiny nekrózy

Nekrotické procesy způsobí příčiny:

 1. mechanické - poranění, vibrace, cévní postižení
 2. termické - spálení, omrznutí, změny cév z prochlazení
 3. elektrické - teplo, elektrolýza
 4. rentgenové záření
 5. chemické - poleptání, vzdálená selektivní nekróza v ledvinách způsobená sublimátem
 6. mikroby, viry, alergie
 7. hypoxie - nedostatek kyslíku může způsobit infarkt, proleženinu, blokády enzymů
 8. hormonální - př. u parathormonu
 9. metabolické - vysoká hladina draslíku (hyperkalémie) působí nekrózu srdečních buněk
 10. enzymatické - př. nekróza slinivky břišní z předčasné aktivace enzymů
 11. imunologické - aktivací komplementu

Literatura

 • Stejskal, J. (1992): Obecná patologie v poznámkách. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Jinočany.

Reference

 1. Cotran R.S., Kumar V., Collins T., Robbins S.L., "Robbins Pathologic Basis of Disease, 6th edition" (1999), kap."Diseases of Immunity", str.214

Externí odkazy