Geoid
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Geoid je fyzikální model povrchu Země při střední hladině světových oceánů. Je definován jako ekvipotenciální plocha vůči gravitaci, to jest plocha se stejnou úrovní tíhového potenciálu, na kterou je vektor tíhového zrychlení kolmý. Geoid je vlastně reprezentovaný ekvipotenciální plochou, která co možná nejvíce přimyká ke střední klidové hladině oceánu, ale také myšleně prochází i pod povrchem Země. Geoid, jako matematické těleso aproximující zemský povrch, pochází z roku 1871 z dílny francouzského vědce Listinga. V průběhu času dospěli vědci zdárně ke třem základním definicím geiodu:

  • definice geografická – geoid je těleso, které atmosféra odděluje od střední klidové hladiny moří a oceánů
  • definice geofyzikální – geoid je tvořen ekvipotenciální plochou, která se co nejvíce přimyká střední klidové hladině moří a oceánů
  • definice geodetická – geoid je tvořen ekvipotenciální plochou, která se co nejvíce přimyká střední klidové hladině moří a oceánů a zároveň prochází daným nulovým bodem

Geoid se vůči referenčnímu zemskému elipsoidu může lišit až o ± 100 m. Pro popis geoidu je často používána jeho sférická harmonická reprezentace. Nejlepší současná sada koeficientů pro tuto reprezentaci je EGM96 (Earth Gravity Model 1996), sestavený na základě mezinárodního projektu, vedeného National Geospatial-Intelligence Agency. Geoid určuje na zemském povrchu nadmořskou výšku v daném výškovém systému. Pro současné poziční/navigační systémy se jako referenční zemský elipsoid používá WGS84.