Tíhové zrychlení
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tíhové zrychlení je zrychlení těles na Zemi, které je výsledkem složení gravitačního zrychlení a odstředivého zrychlení, jež vzniká jako důsledek otáčení Země. Jednotkou tíhového zrychlení je m/s².

Velikost gravitačního a odstředivého zrychlení není vždy stejná. Závisí na hustotě tělesa a na vzdálenosti od středu tělesa (např. Země, Měsíce).

Místní tíhové zrychlení závisí na geografické šířce a nadmořské výšce. Na rovníku v úrovni mořské hladiny má hodnotu asi g = 9,780 m/s²

na 45. stupni šířky g = 9,80665 m/s²,

na pólu g = 9,832 m/s².

v Brně [1][2] g = 9,809980 m/s².

Na jeden metr h výšky se snižuje g o 3·10-6 m/s2, za předpokladu, že je výška vzhledem k zemskému průměru malá.

Beztížný stav, který panuje na satelitech obíhajících kolem Země, je pouze zdánlivý. Ve skutečnosti se pohybují v prostoru, kde se obě síly vyrovnávají a odstředivá síla vyrovnává sílu dostředivou.

Dnes se uvažuje o tom, že orbitální stanice v budoucnu budou využívat „umělou gravitaci“. Ta bude vytvářená odstředivým efektem s použití rotujících konstrukcí.

Související články