Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Gramatika

Z Multimediaexpo.cz

V lingvistice je gramatika neboli mluvnice soubor logických a strukturálních pravidel, kterými je řízena stavba vět, frazémů a slov v určitém přirozeném jazyce. Termín také může označovat studium těchto pravidel, takovýto obor pak zahrnuje morfologii a syntaxi, doplňované fonetikou, fonologií, sémantikou a pragmatikou.

Každý jazyk má svou vlastní gramatiku.

Etymologie

Slovo gramatika pochází z řeckého γραμματικὴ (grammatikē), což znamená umění psát.

Související články