Guinnessova kniha rekordů

Z Multimediaexpo.cz

Pamětní deska Knihy rekordů
Certifikát Knihy rekordů

Guinnessovy světové rekordy (před rokem 2000 Guinnessova kniha rekordů a ještě dříve v americké edici Guinnessova kniha světových rekordů) je příručka, která shrnuje, zaznamenává a kategorizuje světové rekordy z oblasti lidské činnosti i přírody.

Obsah

Vznik

10. listopadu 1951 sir Hugh Beaver, který byl v té době generálním ředitelem pivovaru Guinness, byl na setkání myslivců ve Wexfordské zátoce u řeky River Slaney v Irsku. Během večírku se dostal do sporu o tom, které lovné ptactvo je nejrychlejší v Evropě. Jestli je to kulík zlatý nebo koroptev. Ten večer v Castlebridge Beaver dospěl k názoru, že je nemožné získat spolehlivý zdroj pro potvrzení, jestli to je nebo není kulík. Napadlo ho, že musí existovat mnohem více různých "sporů" a sázek, které jsou během nocí ve všech 81 400 hostincích Spojeného království nebo Irska, a ve skutečnosti neexistuje kniha, ve které by byli sebrány informace, které by mohli potvrdit nebo vyvrátit argumenty o tom, co je a co není pravda. Uvědomil si, že takováto kniha by se mohla velmi lehko stát populární.

Beaverův nápad se začal realizovat, když mu Christopher Chataway, zaměstnanec pivovaru Guinness doporučil dva studenty, dvojčata Norrise a Rosse McWhirterovy, kteří v té době rozběhli v Londýně informační agenturu. Tito dva bratři dostali pověření shromáždit informace pro první Guinessovu knihu rekordů, která byla vydána v srpnu 1954 v nákladu tisíc výtisků.

Zajímavosti

Sama kniha drží světový rekord jako každoročně nejprodávanější kniha na světě kromě Bible.

Mladý kouzelník Zdeněk Bradáč je nejúspěšnějším českým lamačem Guinessových rekordů. Do knihy se zapsal již sedmkrát.

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Guinnessova kniha rekordů
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Guinnessova kniha rekordů