Irsko

Z Multimediaexpo.cz

Irsko
Éire
Ireland
Irsko
Flag of Ireland.png  Coat of arms of Ireland.png
Irská vlajka   Státní znak Irska
The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Irská hymna – Amhrán na bhFiann
Geografie
EU location IRL.png
Hlavní město: Dublin (Baile Átha Cliath)
Rozloha: 70 273 km2 (117. na světě)
z toho 1,97 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Carrauntoohil (1041 m n.m.)
Časové pásmo: +0
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 4 234 925 (119. na světě)
Hustota zalidnění: 56 (139. na světě)
HDI: 0,960 (vysoký)
Jazyk: irština, angličtina
Náboženství: křesťanství
Státní útvar
Státní zřízení: republika
Měna: euro (EUR)
HDP/obyvatel: USD ()
Mezinárodní identifikace
MPZ: IRL
Telefonní předvolba: + 353
Národní TLD: .ie

Irsko (irsky Éire, anglicky: Ireland) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova, který byl poprvé rozdělen 3. května 1921. Je ohraničen Severním Irskem (částí Spojeného království) na severu, Atlantským oceánem na západě, Irským mořem na východě a Keltským mořem a Průlivem sv. Jiří na jihu a jihovýchodě.

29. prosince 1937 se Irsko stalo nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen 6. prosince 1922. Irsko bylo jeden z nejchudších států západní Evropy a měl vysokou emigraci. Ekonomie protekcionismu byla zavedena v 50. letech 20. století a Irsko se připojilo k Evropskému společenství (nyní Evropská unie) v roce 1973. Ekonomická krize vedla Irsko k začátku velkých ekonomických reforem v 80. letech 20. století. Irsko ve srovnání k ostatním zemím EU výrazně snížilo daně.

Navzdory předpovědím o snížení hospodářského růstu v roce 2008 má dnes Irsko pátý největší hrubý domácí produkt na osobu a sedmý největší hrubý domácí produkt na osobu vzhledem k paritě kupní síly. Také má pátý nejvyšší index lidského rozvoje. Stát se pyšní největší kvalitou života na světě – drží první místo v indexu kvality života –, a umístil se na šestém místě v světovém mírovém indexu. Irsko má také dobré pozice za vzdělávací systém, politickou svobodu a lidská práva, svobodu tisku a ekonomickou svobodu; také se umístilo na čtvrtém místě od zadu v indexu zhroucených států. Irsko se ukázalo jako atraktivní destinace pro zahraniční imigranty, kteří nyní tvoří přibližně 10 % irské populace. Irská populace je nejrychleji rostoucí v Evropě s každoročním růstem o 2,5 %.

Irsko je jedna ze tří zemí Evropské unie (spolu s Maltou a Polskem), kde jsou zakázány potraty.

Irsko je člen Evropské unie, OECD a Organizace spojených národů. Irská neutrální politika znamená, že není členem NATO, přestože se podílí na mírových operacích OSN.

Obsah

Dějiny

Související informace můžete najít také v článku: Dějiny Irska

Irsko je nástupcem dominia nazývaného Irský svobodný stát. Toto dominium vzniklo 6. prosince 1922, když celý Irský ostrov vystoupil ze Spojeného království Velké Británie a Irska. Nicméně hned další den se parlament Severního Irska podepsal pod angloirskou dohodu, aby se připojilo zpět ke Spojenému království. Tato událost je známá jako rozdělení Irska. Irský svobodný stát zanikl v den, kdy bylo formálně založeno Irsko – tedy 29. prosince 1937.

V roce 1973 Irsko vstoupilo do Evropského společenství (nyní Evropská unie).

Geografie

Související informace můžete najít také v článku: Irsko (ostrov)
satelitní pohled na Irsko

Irský ostrov je s rozlohou 84 412 km² druhým největším z Britských ostrovů. Omývají jej vody Atlantském oceánu konkrétně; Keltského a Irského moře.

Povrch Irska je převážně nížinatý, zejména pak v centrálních oblastech. Hornatiny se vyskytují v blízkosti pobřeží. Nejvyšším vrcholem je Carrauntoohill (1041 m, irsky Carrán Tuathail) v pohoří Macgillycuddy's Reeks. Mezi další významná pohoří patří: Wicklow Mountains na východě a Antrim Plateau v Severním Irsku.

Nejdelší řekou nejen Irska, ale i Britských ostrovů je 386 km dlouhá řeka Shannon. Na jejím toku jsou tři velká jezera (po proudu): Lough Allen, Lough Ree a Lough Derg. Největším jezerem ostrova je Lough Neagh v Severním Irsku. Ostrov si vysloužil přezdívku „ Smaragdový ostrov “ díky bujné vegetaci,která je zde díky mírnému klimatu a častému jemnému dešti.

poloha Irska
Pohled na oblast Kerry.

Na většině území Irska leží louky a vřesoviště. 15% území pokrývají rašeliniště a 5% rozlohy zaujímají původní listnaté lesy. V zemi překvapivě rostou vavříny, myrty a planiky, které rostou především ve středomoří. Irská fauna už není tak bohatá, jak bývala před příchodem lidí. S jejich příchodem vymizely zdejší populace bobrů, divokých koček, medvědů a vlků. Dnes zde žijí hlavně drobní hlodavci, ptáci a ovce. Vůbec tu nežijí hadi.

Nejhůře obdělavatelná půda leží v jihozápadních a západních krajích. Tyto části jsou velmi hornaté, s nádherným výhledem.

Klimatické podmínky

V Irsku panuje mírné teplé oceánské podnebí. V Irsku v roce prší v každých dvou dnech ze tří. Roční úhrn srážek se pohybuje od 800 do 2550 mm. Průměrná teplota se v lednu pohybuje okolo 5 °C a v červenci okolo 15 °C.

Tradiční dělení

Irsko se tradičně rozděluje do čtyř provincií: Connacht, Leinster, Munster a Ulster, dříve též existovala provincie Meath. Dále se dělily na 32 hrabství pro administrativní potřeby Britské správy v 19. století. Šest hrabství Ulsteru zůstává pod britskou správou díky referendu z roku 1973. Zbylých 26 hrabství nyní tvoří Irskou republiku.

Obyvatelé

Genetické výzkumy ukazují, že první osadníci Irska migrovali z Pyrenejského poloostrova během konce doby ledové. Po mezolitu přinesli migranti z neolitu a doby bronzové do Irska keltskou kulturu a jazyky. Kultura se rozšiřovala po ostrově a gaelské tradice se staly v Irsku převládající. Dnes mají Irové převážně gaelský původ, a přestože část populace je norského, anglonormanského, anglického, skotského, francouzského a velšského původu, tyto skupiny netvoří výrazné menšiny. Gaelská kultura a jazyky tvoří významnou část národní identity. Ve Spojeném království jsou Irish Travellers etnická menšina, politicky spojeni s pevninskými romskými a cikánskými skupinami, ale v Irsku ne - tam jsou klasifikováni jako "sociální skupina".

Irsko má nejrychleji rostoucí (do počtu) populaci v Evropě. Růst v roce 2006 byl 2,5%, třetí rok bez přerušení byl větší než 2%. Tak rychlý růst může být přičten klesající úmrtnosti, zvyšující se porodnosti, vysoké imigraci a zejména přísnému zákazu potratů (jsou povoleny pouze v případě ohrožení života matky).

Jazyky

Oficiální jazyky v Irsku jsou irština a angličtina, přičemž převládá angličtina. Lidí žijících v irsky mluvících komunitách, Gaeltachtech, jsou pouhé desetitisíce. Žijí izolovaní převážně na západním pobřeží. Silniční značky jsou většinou dvojjazyčné, ale v Gaeltachtech jsou pouze irsky. Pouze v angličtině je většina veřejných vyhlášek a tisknutých médií. Většina vládních publikací a formulářů je jak v angličtině, tak v irštině, a občané mohou se státem jednat i v irštině.

Podle sčítání lidu v roce 2006 je 1 656 790 lidí (39 %) v Irsku schopno domluvit se irsky; přestože není dostupný žádný průzkum pro anglicky mluvící, nejspíše jich bude téměř 100 %.

Růst obyvatelstva v poslední době

Irská populace se v posledních letech podstatně zvětšuje. Mnoho tohoto populačního růstu může být připisováno imigrantům a vracejícím se Irům (často s dětmi narozenými v cizině), kteří ve velkém počtu emigrovali v dřívějších letech velké nezaměstnanosti. Mimo to je porodnost v Irsku dvakrát větší než úmrtnost, což je ve státech západní Evropy velmi neobvyklé. Přibližně 10 % irského obyvatelstva tvoří obyvatelé cizí národnosti.

Soubor:NonnationalsIreland2006.png
Nenárodní skupiny v Irsku v roce 2006, které mají více než 10 000 příslušníků. Neevropské skupiny jsou zobrazeny odděleně.

Central Statistics Office publikovala předměžná zjištění z sčítání lidu v roce 2006. Ukazuje toto:[1]

  • Celková populace Irska byla 23. dubna 2006 4 234 925 obyvatel, což je o 317 722 (8,1 %) více než v roce 2002.
  • Celkový počet nenárodních obyvatel (občané pocházející z cizí země) v Irsku je 419 733 (okolo 10 %), navíc 1 318 lidí „bez národnosti“ a 44 279 lidí bez uvedené národnosti.
  • Největší počet imigrantů pochází ze Spojeného království (112 548), následováno Polskem (63 267), Litvou (24 628), Nigérií (16 300), Lotyšskem (13 319), USA (12 475), Čínou (11 161) a Německem (10 289).
  • Populace z roku 2006 byla naposledy překonána v roce 1861, kdy v Irsku bylo 4,4 milionů lidí. Nejmenší populace Irska byla zaznamenána v roce 1964 - 2,8 milionů.
  • Všechny provincie Irska zaznamenaly nárůst populace. Populace Leinsteru vzrostla o 8,9 % a populace Munsteru o 6,5 %.

Hospodářství

Hlavní článek: Ekonomika Irska

Na většině irských silničních značek je irský i anglický nápis.

V současnosti je nejméně rozšířeným odvětvím irského hospodářství zemědělství. Vytváří asi 5% HDP. Jen pro srovnání: služby 49% a průmysl 46%. Irsko má nepříliš významné nerostné bohatství. Těží se především olovo a zinek, dále měď, rašelina, stavební materiál, stříbro a zemní plyn. Rozvíjí se především průmysl chemický a petrochemický, elektronický, kovozpracující, nábytkářský a potravinářský. Vyrábějí se zde i dopravní prostředky a počítače.

Nejdůležitějším odvětvím zemědělství je tradiční chov ovcí, ovčí vlna je vyvážena do jiných zemí.

Zajímavosti

  • To, že se na ostrově nevyskytují hadi, je vysvětleno legendou. Údajně je měl z ostrova vyhnat svatý Patrik, patron Irska.
  • V cizině žije více lidí irského původu (desítky milionů) než v samotné zemi.
  • Na počest svatého Patrika se každoročně 17. března slaví po celém světě Den svatého Patrika.

Související články

Reference

  1. Výsledky sčítání lidu z roku 2006 (PDF)

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Irsko
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Irsko