Hierarchie

Z Multimediaexpo.cz

Hierarchický systém, uspořádání vědomostí lidstva v Diderotově Encyklopedii z roku 1751.

Hierarchie (řec. ίερός hieros, posvátný a άρχω archó, vládnout) znamená uspořádání nadřazenosti a podřízenosti tak, že každý prvek kromě nejvyššího je podřízen právě jednomu nadřízenému. Schéma hierarchie tak tvoří strom či pyramidu.

Obsah

Význam slova

Hierarchie původně označuje pevné uspořádání nadřízenosti a podřízenosti v kněžstvu: nejvyšší kněz se nazýval hierarchés. V tomto smyslu se i dnes hovoří o církevní hierarchii - soustavě nadřízeností zejména v katolické církvi. Později se používala i pro jiné složitější systémy hodností s více vrstvami či patry nadřízenosti a podřízenosti, například mezi úředníky nebo v armádě.

Pojem hierarchie obecně zdůrazňuje následující rysy:

  1. systém počítá pouze se vztahy nadřízenosti a podřízenosti;
  2. každý prvek (kromě nejvyššího) má právě jeden nadřazený;
  3. uspořádání je stálé, neměnné;
  4. větší počet úrovní či "pater" nadřízenosti a podřízenosti.

V přeneseném smyslu se mluví o hierarchii hodnot nebo hierarchii věd, uspořádaných podobně. Něco jako "hierarchické uspořádání" vzniká spontánně v biologické evoluci i ve složitých technických systémech. Také systémy vyhledávání a řazení informací jsou založeny na hierarchickém (stromovém) uspořádání dat.

Výhody a nevýhody

Hierarchické uspořádání je velmi přehledné, a to i při velkém počtu prvků. Dovoluje účinnou dělbu činností, spolehlivé řízení i předávání povelů a pokynů a umožňuje i jasné přidělení odpovědností. Proto se dodnes užívá tam, kde na těchto vlastnostech nejvíc záleží: v armádě, v policii, v úřadech a podobně.

Mezi hlavní nevýhody patří právě nepružnost pevného uspořádání, někdy zbytečně velký počet "pater" a absence komunikace mezi sousedními prvky: každá komunikace musí probíhat přes nadřízeného. Proto se v podnicích dnes často preferují uspořádání více "plochá", s menším počtem řídících úrovní a s horizontálními vazbami.

Využití

Hierarchie se vyskytují v nejrůzějších oblastech společenského života, v zaměstnání (zaměstnavatel - zaměstnanec), v technice (počítačové sítě server - klient) a dokonce i ve společenském uspořádání skupin živočichů - například mezi primáty, vlky nebo v psích smečkách.

Související články