Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Klient (počítače)

Z Multimediaexpo.cz

Klient je v informatice aplikace nebo systém, který přistupuje ke vzdálené službě na jiném počítačovém systému, označovaném jako server. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím počítačové sítě. Termín „klient“ se původně používal pro označení zařízení, které nebylo schopno provozovat své vlastní programy samostatně, ale mohlo komunikovat se vzdáleným serverem (na kterém byla aplikace spuštěna) přes počítačovou síť a aplikace tak pouze zobrazovat. Model klient-server se používá dodnes, především na internetu, kde se může uživatel připojit k službám na vzdálených systémech, pomocí internetových protokolů. Webové prohlížeče jsou klienti, kteří se připojují k webovým serverům a načítají webové stránky k prohlížení. Většina lidí používá e-mailové klienty pro získání jejich elektronické pošty. Online chaty (např. ICQ) využívají také řadu klientů, ty se liší podle toho, který protokol používají. Rozdíl mezi klientským a serverovým operačním systémem v osobních počítačích a počítačových stanicích je často jen otázkou marketingu. Serverové operační systémy obsahují většinou komponenty operačního systému zatímco klientská verze může obsahovat více programů určených běžným uživatelům.

Obsah

Typy klientů

Klienti jsou obecně rozděleni "Obsáhlý klient", "Tenký klient" nebo "Hybridní klient":

Místní uložiště Místní zpracování
Obsáhlý klient Ano Ano
Hybridní klient Ne Ano
Tenký Client Ne Ne

Obsáhlý klient

Obsáhlý klient provádí všechny požadované operace sám a nemusí spoléhat na server. Tento klient je nejčastěji v podobě osobního počítače, nebo laptopu. Programovací prostředí pro tohoto klienta zahrnuje Curl, Delphi, Droplets, .NET, Java, win32 a X11.

Tenký klient

Tenký klient využívá hlavně zdrojů z hostitelského počítače. Zaměstnaní takového klienta je víceméně jen graficky zobrazovat data poskytované aplikačním serverem, který vykonává převážnou část všech vyžadovaných operací. Výhodou takového klienta je vysoká ovladatelnost a pružnost. Programovací prostředí pro tohoto klienta zahrnuje JavaScript/AJAX, ASP (Active Server Pages), JSP (JavaServer Pages), Python's Django, PHP a další (Flash, Flex nebo Silverlight...).

Hybridní klient

Hybridní klient je směs obou výše uvedených modelů klienta. Sám zpracovává některé operace, ale také spoléhá na server (např. při ukládání dat).