Hostitel

Z Multimediaexpo.cz

Hostitel je označení pro organizmus (rostlina, živočich), který se stal domovem jinému organizmu, který v něm cizopasí.

Obsah

Rozdělení

Definitivní hostitel

Je to organismus, ve kterém parazit pohlavně dospívá a pohlavně se rozmnožuje. Pouze v tomto hostiteli existují předpoklady pro další rozmnožování parazita. V něm vývojový cyklus parazita začíná i končí. U parazitů s přímým vývojem je definitivní hostitel jediným hostitelem.

Aberantní hostitel

Je to hostitel pro daný druh parazita netypický, parazit se u něj vyskytuje většinou sporadicky. Infekce určitým parazitem může probíhat u aberatních hostitelů odlišně než u definitivního hostitele (např. vyšší či nižší patogenita).

Paratenický (rezervoárový) hostitel

Organismus, jenž stojí mimo vývojový cyklus parazita. Parazit se v tomto hostiteli nijak nevyvíjí a v podstatě čeká na to, až se dostane do definitivního hostitele. Paratenický hostitel usnadňuje parazitu přenos do definitivního hostitele a nebo chrání parazita před nepříznivým prostředím.

Termín rezervoárový hostitel může být používán i jiném slova smyslu. Například „rezervoárovým hostitelem trichinelózy ve volné přírodě je prase divoké“. V tomto případě se chápe pod rezerovoárovým hostitelem organismus, u kterého se parazit vyskytuje nejčastěji v přírodě a od kterého se můžou nakazit jiní hostitelé. Ve virologii a bakterilogii se podobně používá termín rezervoár viru, baktérie.

Související články