Virologie

Z Multimediaexpo.cz

Virologie je biologická věda, zabývající se studiem nebuněčných organismů, konkrétně virů, viroidů a virusoidů. Někdy jsou do její působnosti zařazovány i priony. V mnoha ohledech hraničí zejména s těmito dalšími obory: biochemie, molekulární biologie, genetika, epidemiologie, parazitologie a imunologie. Za zakladatele virologie se někdy považuje ruský vědec Ivanowskyj, který (r. 1892) filtroval buněčnou šťávu tabáku a objekty způsobující mozaiku tabáku tímto filtrem prošli. Proto Ivanowskyj usoudil, že to nejsou organizmy, nebo se jená o velmi malé bakterie. Teprve později byly tyto objekty nazvány viry a vznikla tak virologie. Prvním objeveným virem byl již výše zmíněný virus mozaiky tabáku (TMV - Tobacco Mosaic Virus).


Související články