Hydrogenperoxosíran draselný

Z Multimediaexpo.cz

Hydrogenperoxosíran draselný (dříve též hydrogenpersíran draselný) se sumárním vzorcem KHSO5 je chemická sloučenina široce používaná jako oxidační činidlo. Jde o draselnou hydrogensůl kyseliny peroxodisírové.

Draselnou sůl dodávají dva výrobci: Evonik (dříve Degussa) pod značkou Caroat a DuPont pod značkou Oxone; tyto značky jsou nyní součástí standardního chemického slovníku. Hydrogenperoxosíran draselný je součástí trojité soli se vzorcem 2KHSO5·KHSO4·K2SO4. Standardní elektrodový potenciál této sloučeniny je -1,44 V s poloreakcí dávající hydrogensíran.

HSO4- + H2O → HSO5- + 2 H+ + 2 e-

Ilustrativní ohledně síly organické oxidace této soli je přeměna akridinu na odpovídající akridin-N-oxid.[1]

Oxiduje též thioether na sulfon se dvěma ekvivalenty.[2] S jedním ekvivalentem je reakce převádějící sulfid na sulfoxid mnohem rychlejší než ta převádějící sulfoxid na sulfon, takže lze reakci pohodlně zastavit v této fázi, je-li to potřeba.

Reference

  1. Thomas W. Bell, Young-Moon Cho, Albert Firestone, Karin Healy, Jia Liu, Richard Ludwig, and Scott D. Rothenberger. 9-n-Butyl-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridin-4-ol. [s.l.] : [s.n.], 1993.
  2. James R. McCarthy, Donald P. Matthews, and John P. Paolini. Reaction of Sulfoxides with Diethylaminosulfur Trifluoride. [s.l.] : [s.n.], 1998.

Externí odkazy