Sulfid

Z Multimediaexpo.cz

Sulfid (starším názvem též sirník) je sloučenina síry s oxidačním číslem S−II. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná. Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li2S), sulfid sodný (Na2S) nebo sulfid draselný (K2S). Iontové sulfidy jsou solemi kyseliny sirovodíkové.

Minerály

Organické sulfidy

Sulfidy se hojně vyskytují v přírodě též v organické podobě s obecným vzorcem R1–S–R2 (např. dimethylsulfid) nebo R–SH (thioly). Thioly mohou být oxidovány na disulfidy R1–S–S–R2.

Ukázky sulfidů

Zde jsou některé příklady sulfidů v čisté, práškovité podobě.

Vzhled Systematický název Vzorec Geologický název
Sulfid železnatý.PNG disulfid železnatý FeS2 pyrit
Sulfid stříbrný.PNG Sulfid stříbrný Ag2S akantit
Sulfid sodný.PNG Sulfid sodný Na2S
Sulfid olovnatý.PNG Sulfid olovnatý PbS galenit
Sulfid měďnatý.PNG Sulfid měďnatý CuS covelin
Sulfid manganatý.PNG Sulfid manganatý MnS
Sulfid kobaltnatý.PNG Sulfid kobaltnatý CoS
Sulfid hlinitý.PNG Sulfid hlinitý Al2S3
Sulfid bismutitý.PNG Sulfid bismutitý Bi2S3