Hydrolýza

Z Multimediaexpo.cz

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např. celulóza se při hydrolýze štěpí na kratší řetězce - až na monomery. Patří do skupiny solvolytických reakcí.

Obsah

Příklady hydrolytických reakcí

Hydrolýza kovových solí

Ionty kovů jsou často Lewisovy kyseliny, proto ve vodě hydrolyzují za vzniku bazické soli. Typickým příkladem je hydrolýza chloridu hlinitého, který se ve vodném prostředí vyskytuje ve formě hexaaquahlinitého kationtu.

[Al(H2O)6]3+ + H2O ↔ [Al(OH)(H2O)5]2+ + H3O+

Hydrolýza esterů

Existují dva mechanismy hydrolýzy esterů, bazická a kyselá hydrolýza. Kyselá hydrolýza je zahájena protonací karbonylové skupiny, čímž dojde k usnadnění nukloefilního ataku molekuly vody. Bazická hydrolýza se provádí refluxováním esteru s vodným roztokem silné báze, např. hydroxidu sodného.

Příklady hydrolýzy

1. sůl silné zásady a slabé kyseliny:

Na2CO3 ↔ 2 Na+ + CO32−
2 Na+ + CO32− + 2 H2O ↔ H2CO3 + 2 Na+ + 2 OH- vznikne zásaditý roztok

2. sůl slabé zásady a silné kyseliny:

Al3+ + 3 Cl + 3 H2O↔ Al(OH)3 + 3 Cl + 3 H+ kyselý roztok

3. sůl silné kyseliny a silné zásady

Na+ + Cl + H2O ↔ Na+ + Cl + H2O neutrální roztok

4. Bazická hydrolýza esteru

Související články