Hydroxylborit

Z Multimediaexpo.cz

Hydroxylborit
Chemické složení Mg3(BO3)(OH) 3
Krystalová soustava šesterečná
Strukturní údaje
Mřížkové parametry ao=8,912; co=3,112
Bodová grupa -
Prostorová grupa P63m
Počet vz.jednotek Z 2
Difrakční linie (d, I) 7,69(52), 4,45(82), 2,57(65), 2,55(49), 2,42(100), 2,14(44), 2,13(60),
Morfologie
Habitus krystalů prizmatický
Krystalové plochy {1100}
Dvojčatění -
Makroskopické vlastnosti
Barva bezbarvá
Barva vrypu bílá
Tvrdost 3,5
Hustota 2,89
Lesk skelný
Opacita průhledný
Lom
Štěpnost nedokonalá
Optické vlastnosti
Odraznost na vzduchu %(nm)
Odraznost v imerzi %(nm)
Indexy lomu No=1,566, Ne=1,531
2V -
Dvojlom -
Pleochroismus -
Anizotropie -
Optická orientace -
Další vlastnosti
Podobné minerály -
Radioaktivita -
Magnetismus -
Zvláštní vlastnosti modravá fotoluminiscence v krátkovlnném UV záření

Hydroxylborit (Rudnev & al., 2007), chemický vzorec Mg3(BO3)(OH) 3, je šesterečný minerál.
Původ jména: Podle podobnosti s fluorboritem a chemického složení.

Obsah

Původ

V mramorech

Morfologie

Prizmatické krystalky bez terminálního ukončení, omezené tvary {1100} (?), až 1-1,5 x 0,1-0,2 velké a jejich radiální nebo vějířovité agregáty.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5, hustota 2,89 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {0001} a patrná odlučnost.
  • Optické vlastnosti: Barva: bezbarvá. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, vryp bílý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: B2O3 18,43 %, MgO 65,71 %, F 10,23 %, H2O 9,73 %, -O=F –4,31 %, celkem 99,79.

Naleziště

Citace

  • Zapisky Vsesojuznovo Mineralogičeskovo Oobščestva 136, č.1, 69-82, 2007 (originální popis)

Související články

Externí odkazy