Kalcit

Z Multimediaexpo.cz

Kalcit z čínského dolu (2010)
Zelený kalcit z Mexika
Krystal kalcitu (Ohio, USA)
Manganokalcit
Dvojlom u islandského vápence

Kalcit (Wilhelm Karl Ritter von Haidinger, 1845), chemický vzorec CaCO3, je klencový minerál.

Název pochází z latinského slova calx – vápno.

Obsah

Původ

Kalcit vzniká krystalizací z magmatu a hydrotermálních roztoků, činností organizmů, chemickou cestou rozpuštěním a následným vysrážením z horké i chladné vody.

Morfologie

V příznivých podmínkách tvoří krystaly značné velikosti, jinak známe zrnité, krápníkovité, stébelnaté a vláknité agregáty. Může být i celistvého vzhledu bez patrných krystalů.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat nožem (má tvrdost 3), hustota 2,6 – 2,8 g/cm³, výborně štěpný podle klence, křehký.
  • Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, bílá, žlutavá, červená, šedá, hnědá až černá. Vryp je bílý s odstínem podle zabarvení, které způsobují příměsi Mg, Fe, Mn, Ba, Sr, Pb, Zn. Chemicky čistý kalcit je průhledný, jinak průsvitný. Lesk skelný až perleťový.
  • Chemické vlastnosti: Při žíhání plamenem puká a uvolňuje se z něho CO2. Vzniklý CaO barví plamen cihlově červeně. Při styku s kyselinou se uvolňuje CO2 a šumí, obzvláště bouřlivě probíhá jeho reakce s HCl.

Odrůdy kalcitu

  • islandský vápenec – čirý, chemicky čistý klacit, při průchodu světelného paprsku dochází k dvojlomu, tento jev objevil Rasmus Bartholin.
  • manganoklacit – s příměsí manganu
  • plumbokalcit – s příměsí olova
  • stronciokalcit – s příměsí stroncia aj.

Využití

Krystaly dvojlomného islandského vápence se používají jako polarizační hranoly (nikoly). Další využití kalcitu je ve stavebnictví jako stavební kámen, k výrobě vápna a cementu, v hutnictví jako přísada do vysokých pecí, jako dekorační materiál na obklady či ozdobné předměty, ve sklářství se používá k homogenizaci skla.

Naleziště

Patří mezi nejrozšířenější minerály na Zemi. Tvoří podstatnou část vápencových usazených hornin (vápenec, křída, opuka, travertin) a hornin vzniklých jejich přeměnou (metamorfózou). Největší množství kalcitu se vyskytuje ve vápencích, mramorech, travertinech a podobných horninách, které tvoří mohutné vrstvy po celém světě. V Česku např Český kras a Moravský kras, Prachovice, v Evropě např. Alpy, Karpaty. Krystaly nalezneme na rudních žilách, v dutinách čedičů nebo vápenatých hornin a vápenců.

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kalcit
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kalcit