IBM PC kompatibilní

Z Multimediaexpo.cz

IBM PC (Model 5150)

IBM PC kompatibilní (anglicky IBM PC compatible) jsou počítače, které jsou ve vysoké míře shodné s původním IBM PC (1981), XT (1983) a AT (1984). Nazývají se také PC klony nebo IBM klony, protože téměř identicky duplikují všechny důležité vlastnosti interního návrhu PC, XT nebo AT, čehož dosáhli legálním reverzním inženýrským postupem na původní BIOS od firmy IBM pomocí techniky clean room design. Firma Columbia Data Products tak jako první vytvořila první klon PC. Pojem IBM kompatibilní je dnes výhradně historický pojem, protože počítače IBM PC se již nevyrábějí. Nástupci IBM PC jsou nejrozšířenějším mikropočítačem na současném trhu spotřební elektroniky.