ISO 3166-2

Z Multimediaexpo.cz

ISO 3166-2 je druhou částí standardu ISO 3166. Jedná se o systém geokódování sloužící pro označení územních jednotek států a závislých území. Účelem standardu je vytvořit jednotný seznam zkratek území, pro použití na balících, kontejnerech a všude tam, kde může krátký alfanumerický kód místo plného názvu místa rychle a stručně toto místo určit.

Obsah

Počet záznamů

Okolo 3700.

Formát

ISO 3166-2 kódy sestávají ze dvou částí, oddělených „-“. První část je ISO 3166-1 alpha-2 code element, druhá část je abecední nebo číselná a má jedno, dvě nebo tři místa. Druhá část je často založena na národním standardu.

Změny / Vydání

Změny byly ohlášeny v 6 věstnících

  1. ISO 3166-2:2000-06-21
  2. ISO 3166-2:2002-05-21
  3. ISO 3166-2:2002-08-20
  4. ISO 3166-2:2002-12-10
  5. ISO 3166-2:2003-09-05
  6. ISO 3166-2:2004-03-08

Seznam kódů

Pro nalezení ISO 3166-2 kódu pro každou zemi použij ISO 3166-1, seznam zemí. Pokud znáte dvoupísmenné kódy zemí (podobné internetovým kódům zemí), můžete hned použít níže uvedenou tabulku. Dostanete se na článek jako ISO 3166-2:XX, kde XX značí ISO 3166-1 kód, např. ISO 3166-2:AU obsahuje seznam kódů pro Austrálii.

Tabulka s odkazy na kódy

Některé kódy jsou vytvořeny pro ISO 3166/MA a jsou autorsky chráněny. Jiné jsou obecně užívány v jednotlivých zemích.

délka písmena čísla písmena i čísla
1 znak AR, BB, BO, EC, FJ, GD, GM, KI, KM, KN, LS, LU, MG, MO, MS, SL, ST, TG, TM, VE

AT, GA, IS, NE

PA

2 znaky AE, AL, AM, AU, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CL, CM, CS, CV, CZ, DE, DJ, EE, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, ID, IN, IQ, IT, JO, KW, KY, LA, LB, LR, LT, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, US, UY, UZ, WS, YE, ZA, ZW

BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, RW, SA, SD, TN, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM

BT, FR, GR

3 znaky

AF, AG, AO, BA, BE, BF, EH, FM, GB, KP, KZ, MA, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW, VU

DK, KE, SI, UG

 

1 nebo 2 znaky CR, ES, GQ, IE, IL, KG, RO, SE

KH

TH

2 nebo 3 znaky

AZ, BM, BZ, CF, CO, LV, RU, TD

 

MA, MR, MV
1 nebo 3 znaky

MZ

MN

ML

1, 2 nebo 3 znaky

EG

 

CG, PY

Externí odkazy