Impuls

Z Multimediaexpo.cz

Impuls nebo impulz (z latinského impellere) je obecné označení pro náhlou či rychlou (skokovou) změnu vnějších podmínek či vlastností, která vyvolá (indukuje) nějakou další změnu. Termín má zejména ve fyzice a v praktických technických aplikacích řadu speciálních významů. V technice se nejčastěji jedná o krátký elektrický vzruch. Ve společenské praxi se používá i v přeneseném významu ve smyslu popud, podnět, námět apod.