Infračervená fotografie

Z Multimediaexpo.cz

Tree example IR.jpg Tree example VIS.jpg

Nahoře: strom fotografovaný v infračerveném rozsahu. Dole: tentýž strom snímaný ve viditelné části spektra.

Infračervená fotografie je specializovný obor fotografie, který využívá film nebo obrazový senzor citlivý na infračervené záření. Vlnové délky použité pro fotografii jsou v rozsahu od zhruba 700 nm do 900 nm. Obvykle se používá "infračervený filtr". Ten umožňuje infračervenému světlu projít do fotoaparátu, ale blokuje veškeré anebo většinu viditelného světelného spektra (filtr proto vypadá černě nebo velmi tmavě).

Filmy pro speciální účely jsou citlivé na vlnové délky za hranicemi viditelného spektra. Infračervený film reaguje na část mimo viditelné světlo, na infračervenou část spektra. Se speciálními barvotvornými složkami mohou být vyrobeny fotografické emulze citlivé na světlo v dané části spektra. Infračervené světlo dokáže proniknout atmosférickou mlhou a poskytuje čisté fotografie snímané z velkých vzdáleností nebo vysokých nadmořských výšek. Protože každý předmět vyzařuje v infračervené části spektra, může se fotografovat i v úplné tmě. Techniky infračervené fotografie se používají, kdykoli mají být rozpoznány malé rozdíly v teplotě nebo schopnostech pohlcovat nebo odrážet infračervené světlo. Některé substance, zvláště pak organické jako například vegetace, odrážejí infračervené světlo mnohem silněji než jiné substance. Infračervené filmy pak mají tendenci reprodukovat tóny zelených listů a rostlin bíle, obzvlášť v kombinaci s temně rudým filtrem. Infračervený film má mnoho technických a vojenských využití, včetně detekce maskování, které se na infračervené fotografii objeví tmavší než okolní prostředí. Infračervená fotografie se též používá u lékařské diagnózy, odhalování falzifikátů u ručně psaných textů stejně jako výtvarných děl, a při studiu poškozených dokumentů. Tato metoda byla například využita při luštění Svitků Mrtvého moře.

Pomocí infračervené fotografie můžeme dosáhnout velmi zajímavé efekty nepravých barev nebo černobílé obrazy se snovým až někdy strašidelným výrazem známým jako "Woodův efekt".

Související články

Externí odkazy (v angličtině)


Fotografické styly a žánry

aktu • astrofotografie • amatérská • architektury • ateliérová • cestovatelská • detailu • divadelní • divoké přírody • dokumentární • emotivní • erotická • forenzní • fotokoláž • fotomontáž • glamouru • informativní • infračervená • inscenovaná • komerční • koncertní • krajiny • makro • mikro • mobilografie • módní • noční • novinářská • panoramatická • podvodní • pouliční • portrétní • posmrtná • potravin • v protisvětle • přírody • reklamní • rodinná • sociální • sportovní • stock • svatební • ultrafialová • válečná • výtvarná • ze vzduchu • zátiší • zvířat • žánrová

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Infračervená fotografie