Ivan Sutherland

Z Multimediaexpo.cz


Ivan Edward Sutherland (narozen 1938, Nebraska) je americký vědec, průkopník v oboru počítačová grafika a nositel Turingovy ceny. Mnohými je považován za zakladatele moderní počítačové grafiky.

Obsah

Život a dílo

Mládí

Ivan Sutherland se narodil ve měste Hartings ve státě Nebraska roku 1938, jako syn stavebního inženýra a učitelky. Na střední škole byla Sutherlandovým oblíbeným předmětem geometrie.
Sutherland se poprvé s počítačem setkal na střední škole, tento počítač se jmenoval SIMON a měl k dispozici 12 bitů paměti. Sutherlandův první program naučil SIMONa dělit. Tento program zabíral osm A4 stran a byl to do té doby nejdelší program, který byl pro SIMONa napsán. Sutherland se tak ve své době stal jedním z prvních středoškolských studentů na světě, kteří měli zkušenosti se psaním počítačových programů a po dokončení střední školy byl přijat na Carnegijský technologický institut, kde mu bylo přiznáno stipendium v plné výši.

Studia

Sutherland vystudoval bakalařský obor elektrotechnické inženýrství na Carnegijském technologickém institutu a ve stejném oboru pokračoval na kalifornském technologickém institutu (Caltech), kde získal magisterský titul. V doktorandském studiu Sutherland pokračoval na MIT (Massachusettském technologickém institutu), kde roku 1963 získal doktorát za svou práci nazvanou Sketchpad: Systém pro grafickou komunikaci mezi člověkem a počítačem (Sketchpad: A Man-machine Graphical Communications System). Součástí práce byl program Sketchpad, který byl v mnoha oblastech výpočetní techniky průlomový, jednalo se o prvního předchůdce současných grafických CAD systémů. V souvislosti se Sketchpadem se o Sutherlandovi mluví jako o prvním programátorovi, který využil principů objektově orientovaného programování, a to pro popis geometrických útvarů, používaných v rámci Sketchpadu.

Působení v armádě

Po zakončení studií, Sutherland vstoupil do armády, kde pracoval pro Národní Bezpečnostní Agenturu (NSA) jako elektro inženýr. Následující rok byl přeložen do Advanced Research Projects Agency (ARPA), která spadala pod americké ministerstvo obrany. V ARPA se Sutherland zabýval výzkumem v oblasti umělé inteligence.

Působení na Harwardské univerzitě

Po ukončení práce v armádě, roku 1965 směřuje Sutherland na Harwardskou univerzitu, kde mu je nabídnuta profesura. Na Harwardu Sutherland za pomoci studenta Boba Sproulla vytvořil historicky první virtuální realitu vybavenou zařízením, které poté, co bylo nasazeno na hlavu uživatele, uživateli zobrazovalo třírozměrné obrysy (zobrazeny byly pouze hrany polygonů) místností.

Založení společnosti Evans a Sutherland

Roku 1968 Sutherland se svým kolegou Davidem Evansem spoluzakládá společnost Evans a Sutherland. Společnost se zabývá výzkumem v oblasti provádění výpočtů pro počítačovou grafiku v reálném čase a hardwarovými prostředky, umožňujícími tohoto dosáhnout. V Evans a Sutherland byly mimojiné zaměstnáni John Warnock a Jim Clark, budoucí zakladatelé společností Adobe a Silicon Graphics.

Působení na univerzitě v Utahu

Roku 1968 Sutherland získává profesuru na Universitě v Utahu, která si začala budovat pověst mekky výzkumu v oblasti počítačové grafiky. Za Sutherlandovo šestileté působení na Utahské univerzitě se u něj vystřídalo mnoho žáků, jejichž jména se později zapsala do historie výpočetní techniky, například Alan Kay, vynálezce jazyka Smalltalk, Henri Gouraud objevitel gouraudova stínování nebo Franklin Crow, vynálezce metod antialiasingu.

Působení na Kalifornském technologickém institutu

Roku 1976 se Sutherland stává vedoucím katedry informačních technologií na Caltech, kde před lety sám studoval.

Současnost

Sutherland nyní působí jako více prezident společnosti Sun Microsystems, pravidelně přednáší na univerzitě v Berkeley, do současnosti napsal přes 49 odborných publikací a vlastní přes 60 patentů. Sutherland má dvě děti Juliet a Deana a čtyři vnoučata.

Citáty

  • Display, připojený k počítači, nám dává možnost seznámit se s koncepty, které nejsou v reálném světě možné. Je to okno do matematické říše divů.
  • Jen potřebuji zjistit, jak věci fungují.
  • Vždy je uspokojivé najít jednoduché řešení problému, o kterém jsme si mysleli, že je složitý. Nejlepší řešení jsou vždy jednoduchá.

Významné patenty