Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Jiří Kocian

Z Multimediaexpo.cz

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (31. srpna 1956, Pardubice) je český historik. V rámci své vědecké činnosti se zaměřuje na české a československé dějiny po roce 1945, konkrétně na vývoj politického systému a politického stranictví.

Obsah

Život

Po studiu historie a filozofie na Filozofické fakultě UK prošel několika vědeckými institucemi (Ústav československých a světových dějin ČSAV, Historický ústav AV ČR, Policejní akademie ČR) a od roku 1994 působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde nyní zastává post vedoucího Oddělení pro výzkum českých a československých dějin 1945-1989 a post zástupce ředitele. Kromě toho přednáší na FF UK, FSV UK a FF UJEP. Je členem mj. několika vědeckých, oborových a edičních rad českých vědeckých institucí a členem Česko-rakouské komise historiků. Rovněž je autorem několika monografií a mnoha odborných studií, podílel se na vzniku učebnic nejnovějších dějin a také sborníků z některých historiografických konferencí. Je častým hostem v diskusních pořadech České televize věnovaných dějinám. Dne 24. června 2011 jej prezident Václav Klaus jmenoval profesorem.[1]

Knižní publikace

  • Úloha Československé strany národně socialistické v letech 1945-1948 (společně s V. Pešou). ČSAV, Praha 1989.
  • Poválečný vývoj v Československu 1945–1948. SPN, Praha 1991
  • Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Organizace, program, politika. Doplněk, Brno 2002
  • České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 (společně s J. Pernesem a O. Tůmou). Barrister and Principal, Brno 2004

Reference

  1. http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/rozhodnuti-prezidenta/jmenovani-odvolani-rozhodnuti/profesori-vysokych-skol.shtml

Externí odkazy