Jižní Afrika

Z Multimediaexpo.cz

Mapa Afriky, zvýrazněny jsou státy jižní Afriky.

Jižní Afrika je region v jižní části kontinentu Afrika. Patří do ní tyto země:

Obsah

Geografie

Jižní Afrika leží v tropickém suchém podnebném pásu, z většiny na pánvi Makarikari. Od jihu jsou zde savany, polopouště a pouště.

Na západě je poušť Namib, dále poušť Kalahari. Oblastí protékají řeky Orange, Limpopo a Zambezi, na které též leží známé Viktoriiny vodopády. K regionu patří i četné ostrovy (Komory, Maskarény, Madagaskar).

Surovinové zdroje

Oblast je na rozdíl od většiny Afriky bohatá na nerostné suroviny. Těží se zlato, diamanty, platina, železná ruda, uran, mangan a chrom. Z energetických surovin dále ropa na pobřežních šelfech Namibie a Angoly a černé uhlí v Jihoafrické republice a Zimbabwe.

Zemědělství

Hlavně ve východní části regionu se hojně pěstuje vinná réva, citrusy, kukuřice, sladké brambory, pšenice, palmy olejné, tabák i rýže.

Obyvatelstvo

Jižní Afrika je jedna z nejhustěji obydlených oblastí kontinentu. V regionu žijí Hamité, Kojsanové a Bantuové, na Madagaskaru Malgašové. Nalezneme zde kmeny Sanů a Hotentotů. V Jihoafrické republice tvoří celých 27% obyvatlestva bílá rasa-jde o potomky kolonistů.

Problematika

Doby kolonialismu nesporně poznamenaly vývoj všech států. Dnes jsou hlavními problémy korupce a pandemie viru HIV, které překáží oblasti v ekonomickém růstu. Nalezení ekonomické a politické stability je důležitý cíl této oblasti (stejně jako u většiny ostatních regionů). K podpoře tohoto snažení byla ustanovena Jihoafrická komunita pro vývoj (angl. Southern African Development Community), která se stará o spolupráci jednotlivých národů.

Související články