Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Mosambik

Z Multimediaexpo.cz

Mosambik
Mosambická republika
República de Moçambique
Flag of Mozambique.png  EscudoMozambique.PNG
Mosambická vlajka      Mosambický znak
The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Mosambická hymna – Pátria Amada
Geografie
Mozambique (orthographic projection).png
Hlavní město: Maputo

Rozloha: 801 590 km2 (35. na světě)
z toho  % vodní plochy
Nejvyšší bod: Monte Binga (2436 m n.m.)
Časové pásmo: UTC +2
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 21 397 000 (52. na světě)
Hustota zalidnění: 25 (178. na světě)
HDI: 0,366 (nízký)
Jazyk: portugalština (úřední)
Náboženství: křesťanství, islám,
domorodá náboženství
Státní útvar
Státní zřízení: republika
Měna: Mosambický metical (MZN)
HDP/obyvatel: 900[1] USD (2008)
Mezinárodní identifikace
MPZ: MOC
Telefonní předvolba: +258
Národní TLD: .mz

Mosambik, oficiálně Mosambická republika (portugalsky: Moçambique or República de Moçambique, ) je republika ve jihovýchodní Africe, sousedící na severu s Tanzanií, na severozápadě s Malawi a Zambií, na západě s Zimbabwe, na jihu se Svazijskem a Jihoafrickou republikou a na východě s Indickým oceánem. Území dnešního Mosambiku objevil v roce 1498 mořeplavec Vasco da Gama a v roce 1505 bylo toto území kolonizováno Portugalskem. V roce 1510 měli Portugalci virtuální kontrolu nad všemi bývalými svazijskými sultanáty na pobřeží východní Afriky. Mosambik získal nezávislost v roce 1975, kdy byla vyhlášena Mosambická lidová republika. Nově vzniklý stát byl dějištěm intenzivní občanské války, která probíhala od roku 1977 do roku 1992. Země je členem Společenství portugalsky mluvících zemí, Commonwealthu a je pozorovatelem ve Frankofonii. Stát získal název po svahilském označení mosambického ostrova. Demografické ukazatele, jako střední délka života a dětská úmrtnost patří mezi nejhorším na světě. Index lidského rozvoje (HDI) patří k nejnižším na světě.

Obsah

Dějiny

Předkoloniální éra

Prvními obyvateli Mosambiku byli křováci, později přišli do oblasti předci lidu Khoisan. V rozmezí 1. až 4. století byla země osídlena lidmi Bantu, kteří přicházeli ze severu od řeky Zambezi. Zabydleli se převážněna náhorních plošinách a podél pobřeží. Tito lidé byli zemědělci a dokážali zpracovávat železo. Nakonec se oblast dostala pod vliv Arabů.

Prvními Evropany, kdo vstoupil na území Mozambiku v roce 1498 byli Portugalci pod vedením Vasco da Gamy. Objevili zde arabské osady, které se táhly po celé délce pobřeží. Moc v zemi měl místní sultán. Podle sultána Muça Alebique dostal Mozambik(Moçambique) dokonce i své jméno. Část místních obyvatel přijala islám.

Koloniální éra

První Portugalci přišli do Mosambiku kolem roku 1500. V 30. letech 15. století podnikli Portugalci několik výprav do vnitrozemí za účelem najít zlato. Při těchto výpravách založili na řece Zambezi pevnosti Sena a Tete a pokoušeli se ovládnout obchod se zlatem. Portugalci se pokusili upevnit a legitimovat svoje pozice pomocí tzv. prazos (postoupení pozemku). V zemi začal kvést obchod s otroky. Během let 1500–1700 Portugalci obsadili většinu arabských osad na pobřeží. Naneštěstí začala protugalská vláda investovat peníze především do kolonií v Indii a do Brazílie. Během 18. a 19. století obnovili Arabové svůj podmaněný obchod na pobřeží. Portugalci byli vytlačeni na jih země. Spousta portugalských prazos začala v polovině 19. století upadat, ale i přes to jich mnoho existovalo nadále. Francouzi a Britové se začali vměšovat do obchodu a politiky oblasti. V 20. století změnili Portugalci svoji politiku a změnili Mosambik ve velké soukromé společnosti, které bývali financovány především Brity. Tak vznikla Mozambická společnost, Zambezijská společnost a Niassajská společnost. Byla vybudována železnice do sousedních britských kolonií.

Portugalské kolonie během portugalské koloniální války

Nezávislost

Po druhé světové válce většina evropských zemí nechala své kolonie vyhlásit nezávislost. Jinak však to bylo s Portugalskem. António de Oliveira Salazar, ministerský předseda země, prohlásil portugalské kolonie za zámořské území Portugalska a znemožnil tak cestu kolonií za svobodou. V roce 1962 vznikla v Mosambiku Fronta za osvobození Mosambiku FRELIMO, která od roku 1964 začala bojovat proti prostugalským kolonizátorům. Válka se rozšížila i do dalších portugalských kolonií do Angoly a do Guinei-Bissau. FRELIMO bylo podporováno Čínou, Sovětským svazem a Alžírem. Portugalci, ač měli vojenskou převahu, nebyli schopni FRELIMO porazit. Na konci 70. let ovládali povstalci většinu mosambického území. V roce 1973 získal Mosambik autonomii a další rok (1974) proběhla v Portugalsku revoluce, kdy byl svržen autorativní režim již zesnulého Salazara a země se vrátila k demokracii. Celsta k nezávislosti byla pro Mosambik otevřená. Mnoho Portugalců se vrátilo z Mosambiku do své rodné země(v Mosambiku v roce 1973 žilo na 300 000 etnickýck Portugalců). V roce 1975 byla vyhlášena Mosambická lidová republika. Komunistický blok, který celou dobu podporoval nezávislost Mosambiku už od začátku, se dočkal dalšího člena. V Mosambiku byla zavedena vláda jedné strany a země se přihlásila k učení marxismu.

Občanská válka

Hlavní článek: Občanská válka v Mosambiku

V zemi začalo znárodňování průmyslu a přesídlování obyvatel. Původní bylo prohlášeno za zastaralé a nepřijatelné. FRELIMO potřebovalo třídního uspořádání obyvatelstva, protože v zemi žilo spousta kmenů a jazykových skupin. Vláda si slibovala, že tak sjednotí zemi. Začala s kampaní, která diskreditovala kmenové náčelníky. FRELIMO však velice podcenilo sílu kmenových načelníků.

Nespokojenost s vládou a nedůvěra v modernizaci zemi začaly zemi velice rychle rozdělovat. Situace se vyhrotila až přerostla v občanskou válku. Prvotním impulzem byla podpora protivládních povstalců v sousedním Zimbabwe, na kterou zimbabwská vláda odpověděla přímým útokem na mozambické území. Začala se formovat opozice proti marxistické vládě. V roce 1977 vznikl Mosambický národní odpor (RENAMO). Oddíly byli tvořeny převážně lidmi, kteří po úspěchu marxistické vlády utekli ze země. FRELIMO se začalo rychle orientovat na SSSR a odklonilo se od Číny. Dokonce do Mosambiku poslala své vojáky Castrova Kuba. Naopak RENAMO vyhlásilo z počátku boj za demokracii. V průběhu se zimbbabwský režim zhroutil, ale podporu našlo RENAMO v JAR. RENAMO používalo klasický partizánský boj. Cílem byla infrastruktura měst a silnic, ale útočila i na civilní obyvatelstvo. V roce 1984 utržila REMANO těžkou ránu, kdy po dohodě Nkomati skončila JAR s podporou rebelů. Smlouva měla ukončit i válku, ale nestalo se tak. V roce 1986 se zapojili do boje proti rebelům jednotky sousední Tanzanie a později i Zimbabwe, ale ten rok zemřel při letecké havárii hlavní vůdce FRELIMO Samaro Machel. Vystřídal ho Joaquim Alberto Chissano. Tento vůdce se odklonil od socialismu a začal FRELIMO orientovat na západní demokratické země. Přesto Mosambik v podstatě přestal mezinárodně existovat. FRELIMO nebylo schopno rebely vytlačit z venkova a naopak rebelové nedokázali na delší dobu obsadit ani jedno z větších měst. Až kolabs východního bloku zakončený rozpadem SSSR a pád politiky apartheidu v JAR dali možnost mírovému řešení konfliktu. V roce 1988 byla obnovena dohoda Nkomati. V roce 1990 byla vydána nová ústava a byly položeny zálklady demokracie. V roce 1992 byla mírovou smlouvou z Říma oficiálně ukončena válka mezi RENAMO a FRELIMO.

Moderní dějiny

Nejdelší visutý most v Africe – pohled na Maputo v červenci 2018

RENAMO se transformovalo na politickou stranu a v roce 1994 se konaly první demokratické volby, které vyhrálo FRELIMO. Mozambik se v roce 1995 stal členem Commonwealthu a je tak jediným členem, který není bývalou britskou kolonií. V roce 1998 byly volby bojkotované stranou RENAMO. Byla zpochybněna demokratičnost voleb a v zemi vypukly nepokoje. Mezinárodní pozorovatelé označili volby za spravedlivé. V roce 2004 se stal prezidentem kandidát strany FRELIMO Armando Guebuza.

Geografie

Mount Gorongosa (2018)
Hora Murresse a čajové plantáže v severním Mosambiku

Mosambik se rozkládá na ploše 801 590 km2 a je tak 35. největší zemí světa (po Pákistánu). Rozlohou je srovnatelný s Tureckem.

Země se nachází v jihovýchodní Africe. Na severu sousedí s Tanzanií, na severozápadě s Malawi a Zambií, na západě s Zimbabwe, na jihu se Svazijskem a Jihoafrickou republikou a na východě s Indickým oceánem. Mosambik je rozdělen řekou Zambezi na dvě topografické oblasti. Severně od řeky Zambezi se úzké pobřeží směrem do vnitrozemí mění v kopcovitou oblast s nízkými náhorními plošinami a dále na západ jsou vysočiny. Jižně od řeky Zambezi jsou nížiny širší.

Mosambik je odvodňován pěti hlavními řekami a několika menšími. Největší a nejvýznamnější z nich je řeka Zambezi. Na severu země se nachází tři velká jezera, mezi něž patří Niassa, Chiuta a Schirwa. Mezi velká města patří Maputo, Beira, Nampula, Tete, Quelimane, Chimoio, Pemba, Inhambane, Xai-Xai a Lichinga.

Mosambik má tropické podnebí se dvěma ročními obdobími; vlhkým obdobím od října do března a suchým obdobím od dubna do září. Klimatické podmínky se různí v závislosti na nadmořské výšce. Srážky jsou výrazné zejména v pobřežní oblasti a směrem na sever a jih se mírní. Roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 900 mm v závislosti na oblasti a průměrný roční úhrn srážek pro celou zemi je 590 mm. Pro vlhké období jsou běžné cyklóny. Průměrné teploty se v červenci pohybují v Maputu od 13 do 24 °C, zatímco v únoru se pohybují od 22 do 31 °C.

Města

Níže uvedená jsou města nad 100 tisíc obyvatel:

Ekonomika

Hlavní obchodní vztahy jsou s Portugalskem a Jihoafrickou republikou. Vyváží se především zemědělské plodiny - 81% lidí pracuje v zemědělství, přesto se ale musí dovážet potraviny. Dováží se také ropa. HDP na obyvatele dosahoval v roce 1995 jen 80 USD, což je nejméně na světě. Mosambiku pomáhá MMF a Světová banka.

Demografie

Mosambičané se dělí do mnoha kmenů, mezi ty nejvýznamnější patří Makukové a Tsongové, potom také Malawijci a Šonové. Většina obyvatelstva žije na venkově. Snahy socialistických revolucionářů o zvýšení gramotnosti se nepodařily, dnes je gramotných jen 40% Mosambičanů. 70% obyvatel vyznává lidová náboženství, katolíků je zde 20%. Úředním jazykem v Mosambiku je portugalština.

Literatura

Reference

  1. CIA World Factbook – Mozambique (anglicky)

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mosambik
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mosambik