Křížová cesta

Z Multimediaexpo.cz

Sedmé zastavení křížové cesty

Křížová cesta je zpodobení utrpení Krista na poslední jeho cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota). Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a má obvykle čtrnáct zastavení, jež jsou vyznačena výjevy z poslední cesty a Umučení Páně. Na kopci na nejvyšším místě se nalézá kříž nebo bazilika s Božím hrobem. Bývá často vyobrazena v kostele. Na Velký pátek (a v jiné dny příležitostně) se na křížové cestě konávají pobožnosti.

 1. zastavení - Pán Ježíš je vydán na smrt
 2. zastavení - Pán Ježíš na sebe bere kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá potřetí
 10. zastavení - Pána Ježíše zbavili roucha
 11. zastavení - Pána Ježíše přibíjejí na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili Matce na klín
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili do hrobu

Křížová cesta v Jeruzalémě


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Křížová cesta