Kříž

Z Multimediaexpo.cz

Kříž u města Dubrovník (2013)
Kříž v lesoparku Brezina (Trenčín, 2008)

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví. Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála).

Kříž (lat. crux) však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a starověké Řecko). V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaru † se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým znamením křesťanství.

Obsah

Historie symbolu

Není známo, kdy bylo kříže poprvé užito; kříž je po kruhu prvním symbolem, které kreslí děti v mnoha kulturách. Nejstarší vyobrazení kříže byly nalezeny ve stepích Střední Asie a na Altaji.

Kříž jako znak či jinak

Kříž má jako znak mnoho různých významů, zvláště v matematice:

 • římská číslovka pro 10: X
 • v latinské abecedě jsou křížem písmena X a T
 • čínským znakem pro 10 je 十
 • v typografii se používá jako znak pro úmrtí (†)
 • v jízdním řádu se používá jako znak pro neděli (†) - resp. pro den pracovního klidu
 • v matematice se užívá jako symbol pro sčítání (+) a násobení (×) nebo vektorový součin
 • velké přeškrtnutí textu ve tvaru kříže označuje, že má být text smazán nebo je chybně
 • dvojitý kříž (#) je speciální znak, užívaný kupříkladu v programovacích jazycích (křížek) či v notovém zápisu hudebních skladeb (notový křížek)
 • znak kříže či dvojitého kříže má dopravní značka označující železniční přejezd, podobně i dopravní značka upozorňující na křížení pozemních komunikací, tedy na křižovatku
 • znak kříže může také znamenat nějaký obecný „zákaz“
  • obvykle se jedná o zákaz vstupu (třeba o zákaz umístěný na dveřích) doplněný nějakým výstražným textem
  • nebo o zákaz kouření - křížem přeškrtnutá cigareta
  • může být i zákaz vstupu s otevřeným ohněm - křížem přeškrtnutý plamen či křížem škrtnutá hořící zápalka apod.
 • křížky na plánech či na mapách pak označují jednotlivé kóty či geodetické body, obvykle se jedná o vyvýšená místa na vrcholech kopců či hor apod.
 • slovo křížek také v hovorové mluvě někdy označuje desetiletí věku osoby. Mám na krku pět křížků znamená, že je mi padesát a více let, neboli Táhne mi na šestý křížek

Užití symbolu v křesťanství

Během prvních tří křesťanských staletí se s křížem v křesťanské ikonografii nesetkáváme. Namísto toho křesťané užívali jako symbolu ryby (tzv. ichthys) nebo monogramu chíró, který převzal Konstantin I. Veliký na korouhev římských legií (labarum). Popis kříže lze najít v křesťanských spisech od počátku 2. století. O významu kříže v křesťanské úctě se zmiňují autoři 3. století – Kléméns Alexandrijský a Tertullianus (ten označuje křesťany jako crucis religiosi, uctívače kříže).[1] První vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem pak můžeme najít teprve na dveřích baziliky S. Sabina na římském Aventinu, které pocházejí ze začátku 5. století. V křesťanství je kříž symbolem Kristova vítězství nad smrtí a hříchem. Katolíci a pravoslavní užívají od raných dob znamení kříže pravou rukou na svém těle; tato praxe byla běžná už v době sv. Augustina. V katolické i pravoslavné tradici má své významné místo svátek Povýšení svatého Kříže (14. září), které připomíná zasvěcení baziliky na místě, kde stál Ježíšův kříž, který měla roku 326 najít svatá Helena, Constantinova matka.

Různé podoby kříže

Kříž je vyobrazován v mnoha tvarech, barvách a různých stylech. Ve středověku patřil k nejpoužívanějším symbolům. Zde jsou vybrazeny základní a nejznámjší typy.

Kříž Popis Ukázka
Řecký kříž

Také znám jako crux immissa quadrata, užívá jej obvykle východní církev. Kříž má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.

Greek cross.png
Latinský kříž

Nejznámější podoba kříže je s prodlouženou částí svislého břevna tzv. kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve.

Christian cross.png
Ondřejský kříž

V podobě písmene X, na němž byl umučen svatý Ondřej, nachází se např. na vlajce Skotska;

Saint Andrew's cross.png
Kříž sv. Antonína

Někdy též kříž tau či crux commissa v podobě písmene T. V této podobě nejčastěji vytvářeli Římané kříže pro popravy;.

Tau-kruis.jpg
Svatopetrský kříž

Obrácený latinský kříž, na němž měl být podle legendy popraven apoštol Petr; vzhledově shodný se symbolem satanismu;.

Peter's Cross.png
Ankh

též crux ansata v podobě písmene T, nad nímž je ovál nebo kruh; původně egyptský symbol života, později přijatý koptskými křestany;

Ankh.png
Patriarchální kříž

nebo také dvojitý, kříž se dvěma příčnými břevny. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Patriarchal cross.png
Papežský kříž

Kříž charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší, užívá jej ve svém znaku papež.

PopesCross.png
Pravoslavný kříž

nebo také Ruský, jako sybol jej používá ruská pravoslavná církev. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Cross of the Russian Orthodox Church 01.png
Keltský kříž

Latinský kříž nebo řecký rovnoramený kříž, jehož střed obepíná kruh.

Celtic cross.png
Labarum

Chrismon, Chi-Rho. Monogram, který tvoří řecká začáteční písmena Ježíše Krista. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R..

Simple Labarum2.png
Kříž kalvarijní

Kříž stojí na základně, která má připomínat Golgotu.

Calvary cross.png

Kříž v heraldice

Kříž patří mezi základní heraldické figury. Jako symbol křižáků jej používali ve svém znaku Rytířské řády. Jeho nejznámější podoby jsou uvedené níže.

kříže ve vlajkách států

Vexilologické názvosloví

ukázky křížů ve vlajkách:

Další křesťanské symboly kříže

Kříž jako symbol

Odkazy

Související články

Reference

 1. Tertullianus, Apologeticum 16.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kříž
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kříž