Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Kadence

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Kadence je teoretická rychlost palby jaké je zbraň schopna. Vyjadřuje, kolik střel vystřelí zbraň za určitou časovou jednotku, nejčastěji za minutu. Veličina nevyjadřuje skutečný stav, jakým zbraň v poli operuje, ale teoreticky možný počet, jelikož zanedbává atmosférické podmínky, nečistoty, poruchovost, výměnu zásobníku atd. Pokud zohledníme tyto výše jmenované vlivy, hovoříme o kadenci praktické, která může být poloviční, nebo ještě menší než kadence teoretická.

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace