Minuta

Z Multimediaexpo.cz

Minuta je jednotka času nebo úhlu.

Obě tyto jednotky pocházejí z babylonské šedesátkové soustavy, kde označovaly 1/60 a 1/3600.

Šedesátina byla později označována latinsky jako pars minuta prima ('první zmenšená část', minuere = 'zmenšit'), 1/3600 (= 1/60 z 1/60) byla označena jako pars minuta secunda ('druhá zmenšená část'), tedy sekunda.

Obsah

Jednotka času

Minuta jako jednotka času je označována zkratkou min. Především ve sportu jsou časy (časové úseky) označovány takto 1 h 32′47″ (1 hodina a 32 minut a 47 sekund).

Jedna minuta je šedesátina hodiny. Jedna minuta se dělí na 60 sekund.

Minuta není jednotkou SI, i když je akceptováno její používání společně s SI jednotkami.

V astronomii je minuta úhlovou a časovou jednotkou, 1/60 z hodiny rektascenze. Ta je pak známá jako minuta rektascenze a může být dělena na 60 vteřin.

Země se otočí kolem své zemské osy o 15 obloukových minut za minutu času. Oblouková minuta zemského rovník]u představuje přibližně délku jedné námořní míle.

To, že hodina obsahuje 60 minut, je zřejmě způsobeno Babyloňany, kteří používali šedesátkovou číselnou soustavu.

Úhlová jednotka

Minuta jako úhlová jednotka je jedna šedesátina stupně. Sama se dělí na 60 vteřin.

Minuty se označují symbolem , který se píše bezprostředně za číselnou hodnotou. Tentýž symbol se používá pro délkovou jednotku stopa.

Například: 34′, 12,5′, 12° 34′56,4″ (znamená: 12° + 34′+ 56,4″).

Původ

První dělení hodiny bylo známé jako "prime minute", z latinského "(pars) minuta prima", ve významu "první minuta (tj. malá) část (nebo dělení)". Podobně byla známá sekunda jako "second minute", míněno "druhé dělení".

Zdroje

  • Marie Bláhová (2001), Historická chronologie – nakl. Libri, s.r.o., Praha, ISBN 80-7277-024-1

Související články

Externí odkazy