Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Katedrála v Cáchách

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Katedrála Panny Marie v Cáchách patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Německu. Od roku 1978 je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Je biskupským kostelem cášské diecéze.

Stavba byla započata koncem 8. století; roku 800 byl dokončen románský chór na půdorysu pravidelného osmiúhelníku zaklenutý ve výšce 32 metrů kopulí. Centrální prostor je v patře obklopen ambitem s bronzovým zábradlím, románské klenby jsou podepírány antickými korintskými sloupy. Na ambitu je též umístěn mramorový trůn. Roku 814 byl v kostele pohřben jeho zakladatel, Karel Veliký. V roce 936 zde byl korunován Ota I. Veliký; během následujících století pak bylo pomazáno, korunováno a symbolicky posazeno na trůn Karla Velikého celkem 30 králů a 12 královen (poslední z nich byl roku 1531 Ferdinand I. Habsburský). Od roku 1349 se konají pravidelně každých 7 let procesí do Cách, při té příležitosti jsou v katedrále vystavovány čtyři hlavní relikvie.

V letech 1355 - 1414 byl vystavěn na východní straně gotický chór, kde jsou v současnosti ve zlaté schráně uloženy ostatky Karla Velikého. V 18. století byla přistavěna Maďarská kaple, vybudovaná nákladem krále Maďarska a Polska Ludvíka I. (dokončena 1767). Během 2. světové války byly zničeny v gotickém chóru vitráže o celkové ploše přes 1 000 m2; byly nahrazeny moderními v letech 19491951. Roku 1978 byla katedrála zařazena jako první stavba v Německu na seznam světového dědictví UNESCO.

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Katedrála v Cáchách
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Katedrála v Cáchách
Germany   Německé památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Katedrála v CácháchKatedrála ve ŠpýruWürzburská rezidencePoutní kostel ve WiesZámky Augustusburg a Falkenlust v BrühluHildesheimkatedrála sv. Marie a kostel svatého Michala • Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny MarieTrevíruHranice římského imperia • Hanzovní město Lübeck • Paláce a parky Postupimi a Berlína • Opatství Lorsch • Doly v Rammelsbergu, město Goslar, vodohospodářský systém Horního Harze • Klášter MaulbronnBambergQuedlinburg – kostel, zámek a staré město • Völklingen – hutě • MesselBauhausKolínská katedrála • Lutherovy památníky v Eislebenu a WittenberguKlasický VýmarBerlín – muzejní ostrov • Hrad Wartburg • Královská zahrada v Desavě • Klášterní ostrov ReichenauUhelný důl ZollvereinEssenu • Historická centra měst Stralsund a Wismar • Údolí horního Rýna • Park Muzakowski • Brémyradnice a socha Rolanda na Marktplatz • Řezno – staré město a městský dvůr • Moderní berlínské stavby • Waddenzee • staré bukové lesy Německa • budova továrny Fagus v Alfeldu

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace