Řezno

Z Multimediaexpo.cz

Řezno (německy Regensburg, lat. Castra Regina, Reginum, novolat. Ratisbona, franc. Ratisbonne) je bavorské město, které leží na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj. Na východ od města leží Bavorský les. Město má postavení městského okresu (Kreisfreie Stadt), zároveň je to správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falc a zemského okresu Řezno. Nacházelo se zde centrum diecéze, do které České země spadaly před vyhlášením pražského biskupství (973). Keltské sídlo, které se zde nacházelo před vznikem germánského města, se nazývalo Radasbona nebo Ratispona.[1]

Historické centrum města je od roku 2006 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Obsah

Geografie

Poblíž města se vlévá řeka Řezná (zastarale Řezen,[2] německy Regen) do Dunaje.

Statistické údaje

Řezno je čtvrtým největším městem Bavorska. V současné době žije na jeho území 151 tisíc obyvatel. Rozloha katastru města činí 80,8 km², hustota zalidnění je 81 obyvatel/km². Leží v nadmořské výšce 326–471 m. Vozidla zde registrovaná mají státní poznávací značku R. Pro řezenská PSČ je stanoven rozsah 93001 až 93059. Zeměpisné souřadnice: 49° 01' severní šířky a 12° 06' východní délky.

Historie

Pohled na město (mezi 1572 a 1618)
Kamenný most

Řezno bylo jedním z nejstarších německých městských sídlišť v Německu a ve 12. - 13. století největším a nejbohatším městem v jižním Německu. Již ve starověku zde existovalo keltské středisko s názvem Radasbona, který se později přeměnil na Ratisbona. Kolem roku 70 tu Římané založili vojenský tábor pro kohortu, který císař Marcus Aurelius roku 179 rozšířil na tábor pro legii s názvem Castra Regina („pevnost na řece Regen“). Ve 4. století bylo toto opevněné místo zničeno Germány. Počátkem 6. století se na troskách římského tábora usídlili Agilolfingové, vévodové utvářejícího se kmene Bavorů, kteří v 7. století přijali křesťanství. V roce 739 zde Svatý Bonifác ustanovil biskupství. Roku 788 ukončil vládu Agilolfingů Karel Veliký a Řezno se stalo jedním ze sídelních rezidencí Karlovců, později sídelním městem vládců východofranské říše. Sem roku 845 přišlo 14 českých velmožů, aby zde společně se svými družiníky přijali křest. V letech 899 – 973 se součástí řezenské diecéze staly také christianizující se Čechy. Roku 973 bylo v Praze založeno se souhlasem řezenského biskupa Wolfganga (přes odpor kapituly) vlastní biskupství.

Ve 12. a 13. století dosáhlo Řezno vrcholného rozkvětu. Rozšiřovalo své obchodní vazby, spojení bylo přes Brennerský průsmyk navázáno mimo jiné s Benátkami. Ve městě byl ve 12. století postaven první kamenný most, jehož architekt postavil mimo jiné Juditin most v Praze. Pro Prahu představovalo Řezno bránu na západ. Město se postupně osvobozovalo z moci bavorských vévodů i řezenských biskupů, až se v roce 1245 stalo svobodným říšským městem. Ve 14. století je však zastínily tehdy se rychle rozvíjející Augšpurk a Norimberk. Roku 1542 přijala městská rada dočasně luterské vyznání.

V letech 1663 – 1802 se Řezno stalo stálým sídlem říšského sněmu, který představoval jakýsi předstupeň německého parlamentu. V roce 1803 ztratilo status svobodného města a jako světské knížectví připadlo mohučskému arcibiskupovi Theodoru Karlovi von Dahlberg. Roku 1809 bylo dobyto Francouzi a roku 1810 připadlo Bavorsku.

Významné stavby

Panorama

Panorama Regensburgu
Panorama s kamenným mostem (2006)


Panorama Regensburgu
Večerní panorama s kamenným mostem (srpen 2006)


Významné osobnosti spjaté s Řeznem

  • Svatý Bonifác založil v Řezně roku 739 biskupství
  • Johannes Aventinus (1477 – 1534), německý historik a filolog
  • Albrecht Altdorfer, německý malíř a mědirytec (* kol. 1480 - † 12. 2. 1538)
  • Don Juan de Austria (1547 - 1578), syn císaře Karla V. a dcery řezenských měšťanů Barbory Blombergové
  • Johann Nepomuk Mälzel (1772 – 1838), německý hudebník a vynálezce metronomu
  • Johannes Kepler (1571 - 1630), německý matematik a astronom, zemřel v Řezně. V jeho úmrtním domě bylo zřízeno muzeum (Kepplerhaus).

Partnerská města

Reference

  1. Encyklopedie Universum, heslo Radasbona (Ratispona)
  2. Ottův slovník naučný, heslo Řezen
  3. http://maka.webzdarma.cz/statnice/du_du06
  4. http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=3076&pk=435740&p=1

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Řezno
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Regensburg