Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Katolictví

Z Multimediaexpo.cz

Katolictví či katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální < καθ῾ ὅλου kath holú dohromady, obecně) je dnes nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost, častěji se však užívá pro označení církví ve společenství s římským biskupem (papežem), tj. pro katolické církve.

Obecně pojem katolictví vyjadřuje přesvědčení křesťanské církve, že je přístupná nikoliv jedné rase nebo národu (Židům, nebo pohanům[1]), nýbrž všem lidem. První doklad slova katolický pochází z listu Smyrnenským sv. Ignáce z Antiochie, který zní: „Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická církev“.[2]

Významové nuance

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Téměř všechny křesťanské církve dnes se hlásí spolu s Apoštolským vyznáním k víře v „jednu svatou, všeobecnou (tj. katolickou), apoštolskou církev“. Samotný pojem katolictví se však obvykle používá v užších významech:

  • Ve starověku slovo odlišovalo velkou církev od heretických skupin a sekt, které se omezovaly jenom na určitou zeměpisnou oblast.
  • Kvůli historickému i současnému vlivu římskokatolické církve v západním světě se slova katolictví často užívá pro věroučný systém této církve (který mj. sdílí i řeckokatolická církev a ostatní církve, které uznávají primát římského biskupa – znakem katolictví v tomto smyslu je plná jednota s papežem. V češtině se s tímto významem slova katolicismus setkáváme nejčastěji.
  • Nazývají se tak církve, které jsou svojí povahou katolické, které samy vyznávají, že se drží katolické víry dle západního učení, a které si zároveň nárokují apoštolskou posloupnost. Sem patří zejména římskokatolická církev, starokatolická církev, která se oddělila od římskokatolické církve po 1. vatikánském koncillu (1870), anglikánská církev a další menší církve.
  • V ještě širším významu se tak – vedle církví vyjmenovaných v předchozím bodě – označují i tradiční východní, zejména pravoslavné církve.

Katolictvím se také z hlediska religionistiky, fenomenologie nebo sociologie rozumí společenské skupiny a kulturní prvky, které vykazují kulturní, sociální a psychologický charakter typický pro katolické náboženství.

Reference

  1. .
  2. Ign. Smyrn. 8,2.