Koloběh vody

Z Multimediaexpo.cz

The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Animace NASA – koloběh vody

Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.

Obsah

Sluneční energie

Schéma koloběhu vody

K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace), dohromady se používá pojem evapotranspirace. Po kondenzaci páry dopadá srážkami na zemský povrch, zejména ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda, vypařuje se nebo se vsakuje pod zemský povrch a doplňuje zásoby podzemní vody (infiltrace). Podzemní voda po určité době znovu vystupuje na povrch ve formě pramenů nebo dotuje vodní toky (drenáž podzemní vody).

Bilanční prvky

Uvedené procesy (výpar, odtok a infiltrace) se kvantitativně vyjadřují jako tzv. bilanční prvky v rámci hydrologické bilance. Hydrologická bilance je porovnání příjmových a ztrátových složek (bilančních prvků) hydrologického cyklu. Umožňuje určit velikost přírodních zdrojů vody a tím možnosti jejich využití v určitém území.

Dělení

  • Ve velkém koloběhu vody dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou.
  • Malý koloběh vody probíhá pouze nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Koloběh vody