Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Oceán

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek pojednává o oceánech obecně, včetně mimozemských. Podrobnější informace o oceánech na Zemi najdete na světový oceán.
Informace o české hudební skupině najdete na Oceán (hudební skupina).

Pobřeží na rozhraní kontinentu a oceánu.

Oceán je velká masa vody (či jiné kapaliny) nalézající se na povrchu vesmírného tělesa, či pod některou z jeho vrstev (například ledem). Na Zemi tvoří oceány jedno těleso, které se nazývá Světový oceán a které pokrývají většinu povrchu.

Obsah

Oceány na Zemi

Oceány jsou známe nejlépe ze Země, kde se v současnosti vyskytuje 5 oceánů. Jsou to Atlantický oceán, Severní ledový oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Tichý oceán.

Mimozemské oceány

Oceány nejsou vázány pouze na Zemi, ale mohou se vyskytovat i na dalších vesmírných tělesech, kde v závislosti na specifických podmínkách mohou existovat v různých podobách a tvořeny různými kapalinami, či tekutými kovy.

Oceán na Marsu

Související informace můžete najít také v článku: Voda na Marsu#Oceán}}

Jednou ze základních otázek je, jestli na Marsu skutečně existoval komplexní oceán[1] anebo jestli se jednalo jen o několik lokálních zaplavených oblastí. Existují předpoklady, že oceán nejspíše existoval. Mezi doklady jeho existence se většinou počítají geologické útvary, které zdánlivě připomínají mořské pobřeží tak, jak jsou známé ze Země.[2] Celá severní oblast je vedle toho zcela hladká, zdánlivě vyhlazená erozivní silou vody. Předpokládá se, že dříve tvořila oceánské dno.

Myšlenka, že se na Marsu vyskytoval oceán pochází z 80. let 20. století, kdy se jí začala část vědců podrobněji zaobírat. Během výzkumu se objevily názory, že na Marsu mohl existovat oceán ve dvou oblastech:

Průzkumná vozítka Spirit a Opportunity objevila na některých místech sírany vznikající během vypařování mořské vody.[5] Jejich předchozí výskyt na povrchu byl pro vědce neznámý a potvrzuje teorii o oceánu na Marsu. Jelikož má Mars rozdílné složení atmosféry než Země, bylo i chemické složení mořské vody rozdílné. Vysoký obsah železa a síry v půdě nejspíše zapříčinil, že voda na Marsu byla mnohem více kyselá než ta pozemská.[5] Kyselé prostředí bránilo srážení karbonátů z atmosférického oxidu uhličitého, které je dobře pozorováno na Zemi.[6] Sopečná aktivita v noachianu vypouštěla do atmosféry stále další množství oxidu uhličitého, což zvyšovalo jeho koncentraci až na současný stav (oxid uhličitý tvoří 95,32 %).[7] Pomocí modelu kyselého oceánu se dají vysvětlit chybějící karbonáty, které by s oceánem nejspíše vznikly.[5]

Oceán na Europě

Na Jupiterovo měsíci Europa se podle výzkumu pod ledovou vrstvou nachází oceán kapalné vody, který je zahříván vlivem slapových jevů.

Oceán na Titánu

Tvořen nejspíše kapalným metanem.

Reference

  1. Mars Ocean Hypothesis Hits the Shore [online]. [cit. 2007-12-03]. Dostupné online.  
  2. astro.pef.zcu.cz — Voda na Marsu [online]. [cit. 2007-08-19]. Dostupné online.  
  3. 3,0 3,1 3,2 Mars' Oceanus Borealis, Ancient Glaciers, and the MEGAOUTFLO Hypothesis [online]. [cit. 2007-09-26]. Dostupné online.  
  4. 4,0 4,1 UTOPIA PLANITIA: OBSERVATIONS AND MODELS FAVORING THICK WATER-DEPOSITED SEDIMENTS. [online]. [cit. 2007-09-26]. Dostupné online.  
  5. 5,0 5,1 5,2 National Geographic — Mars Had Ocean, Controversial New Theory Says [online]. [cit. 2007-09-26]. Dostupné online.  
  6. ANDERSON, David M. : Atmospheric carbon dioxide and ocean carbonate ion concentration during the last glacial cycle [online]. [cit. 2007-09-26]. Dostupné online.  
  7. Encyclopedia of science; Mars, atmosphere [online]. [cit. 2007-08-19]. Dostupné online.  

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Oceán
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Oceán
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace