Kontext

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Konkrétní problémy: změnit na rozcestník.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Kontext (česky souvislost) slova, výrazu, spojení či události označuje věty, odstavce či jiný úsek textu či okolnosti a podmínky, které toto slovo, výraz, spojení či událost obklopují. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu):

  • V archeologii má kontext (lokalita) nálezu veliký význam. Archeologický kontext je časová událost, která je zachována v archeologickém materiálu. Jedním kontextem tak může být např. vykopaná jáma či příkop, jiným kontextem její výplň. Rozdělením naleziště do jednotlivých kontextů mohou archeologové vytvořit časovou osu událostí, které se na nalezišti odehrály, popsat je a interpretovat.
  • V komunikaci a lingvistice je kontextem význam sdělení (např. věty) a jeho vztah k ostatním částem sdělení (např. knihy, sociálního a kulturního prostředí, v němž se sdělení odehrává apod.). Kontext je zde tedy rámcem, v němž je na sdělení pohlíženo.
  • V textové kritice označuje kontext vztah určité části textu k textu, v němž je tato určitá část obsažena. Jednotlivé věty tak mají vztah k okolním větám, jednotlivé odstavce k okolním odstavcům apod. Kontext pomáhá textové kritice osvětlit autorem zamýšlený význam určitého slova, spojení, věty či většího úseku textu. Kontext tak hraje významnou úlohu v hermeneutice tohoto textu. Typickým příkladem významu kontextu je zde např. bible, kde každá jednotlivá část textu je interpretována s ohledem na svůj kontext od věty, v níž je spojení obsaženo, až po celý korpus biblických spisů.

Související články