Kontinentální podnebí

Z Multimediaexpo.cz

Různé druhy kontinentálního podnebí – typický jev hlavně pro Kanadu, Spojené státy, Rusko a Čínu

Kontinentální (též pevninský) typ podnebí se vyznačuje velkými denními i ročními rozdíly teploty vzduchu, malou oblačností a nízkými úhrny srážek. Tento typ podnebí je charakteristický např. pro východní část Evropy nebo střední a severní část Asie (hlavně v Rusku a přilehlých státech). Je typické také pro vnitrozemí severní Ameriky; nelze se s ním ovšem setkat na jižní polokouli (vzhledem k nízkému podílu souvislé souše). Zatímco v létě jsou teploty a počasí v oblastech s kontinentálním podnebím mnohdy na stejné úrovni, jako je tomu například ve střední Evropě a objevují se nezřídkakdy i vlny veder, v zimě klesají hluboko pod bod mrazu. Průměrná letní teplota v těchto oblastech činí během dne 21 °C až 32 °C, v noci klesá k rozmezí 10 °C až 18 °C. V zimě se pak pohybuje kolem hodnot -12 °C do 7 °C (ve dne) a -23°C do 4°C (v noci).

Související články