Srážky

Z Multimediaexpo.cz

Srážky jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů. Jedná se o částice vody, vzniklé kondenzací vodní páry, které padají z oblohy či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě. Průměrné množství a frekvence srážek jsou důležitou charakteristikou zeměpisných oblastí a rozhodujícím faktorem pro úspěšné provozování zemědělství.

Obsah

Vznik srážek

 • Orografické srážky- vynucený výstup vzduchu na horských překážkách.
 • Konvektivní srážky - výstup vzduchu v důsledku konvence. Konvece vzniká při nerovnoměrném zahřívání zemského povrchu. Bublina zahřátého vzduchu, který má menší hustotu vystupuje nahoru, stoupá podut, pokud je teplejší než okolní vzduch. . Při dosažení hladiny kondenzace vzniknou kupovité oblaky. Při intenzivní konvenci se oblaka vyvíjí vertikálně do podoby bouřkového oblaku.(typické v létě)
 • Cyklonální srážky- výstup při pohybu vzduchových hmot.

Vertikální srážky

Horizontální srážky

Skupenské dělení

Kapalné srážky

 • déšť
 • mrholení
 • rosa

Tuhé srážky

 • mrznoucí déšť
 • mrznoucí mrholení
 • sníh
 • sněhové krupky
 • sněhová zrna
 • zmrzlý déšť
 • krupky
 • kroupy
 • ledové jehličky
 • zmrzlá rosa
 • jíní
 • námraza
 • ledovka

Srážky smíšené

Při teplotách okolo 0 °C.

Měření srážek

Lze sledovat dobu trvání, intenzitu i prosté množství srážek. Množství srážek bývá udáváno v milimetrech kapalné vody spadlé na zemský povrch (1 mm = 1 l/m2). Sníh či kroupy zachycené srážkoměrem je proto třeba před měřením nechat roztát. Výraz srážkoměr může odkazovat na různá zařízení. Přístroj k měření úhrnu srážek se nazývá hyetometr. Velmi zjednodušeně jej lze popsat jako nádobu s nálevkou. Přístroj zaznamenávající časový průběh dešťových srážek (např. pomocí plováku) bývá označován termínem ombrograf. Přístroj na zjišťování množství rosy má název drosometr (může mít podobu síťky spojené s vahami). V současnosti se ke sledování intenzity srážek široce využívá meteorologických radarů.

Orografické překážky

Stojí-li v cestě převládajícímu směru větrného proudění horské pásmo, vypadne převážná většina srážek (zejména dešťových) na návětrné straně a v závětří hor tak vzniká srážkový stín. Typickým příkladem může být Žatecko a Roudnicko v závětří Krušných hor a Českého středohoří, kde roční úhrn srážek dosahuje pouze kolem 450 mm.

Průměrný úhrn srážek se zvyšuje s nadmořskou výškou a maxima dosahuje (ve středoevropských podmínkách - například v Alpách či Tatrách) v nadmořské výšce kolem 2500 m. Nad touto hranicí se projevuje takzvaná inverze srážek, tedy pokles srážkových úhrnů.

Rozdělení intenzit srážek

Rozdělení intenzit srážek
itenzita déšť (mm/h resp. kg/m2/h) sněžení (cm/h)
velmi slabá neměřitelné množství jednotlivé vločky, které nepokrývají celý exponovaný povrch bez ohledu na délku trvání jevu
slabá 0,1 – 2,5 <0,5 : neovlivňuje dohlednost
mírná 2,6 – 8 0,6 – 4 : dohlednost již mírně zhoršená
silná 8 – 40 >4 : dohlednost zhoršená již na 500m
velmi silná >40 krátkodobé intenzivní sněhové přeháňky – dohlednost pod 500m

Jiné významy slova

 • ráz dvou hmotných těles (kupř. srážka dvou vlaků)
 • srážky ze mzdy, krácení výplaty ze závažných právních důvodů


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Srážky