Kouř

Z Multimediaexpo.cz

Kouř z požáru

Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování. Obsahuje obvykle bezbarvé plyny a drobné viditelné části (popílek, saze).

Pevné části kouře mohou působit ve vzduchu jako kondenzační jádra. Proto oblasti vzniku velkého množství kouře (v minulosti například velké městské aglomerace) jsou i místy výskytu mlh.

Rozdíl mezi dýmem a mlhou

Dým je rozptýlená pevná látka v plynu, mlha je kapalina rozptýlená v plynu.

Související články