Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Z Multimediaexpo.cz


Lékařská fakulta v Plzni je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze. Patří mezi 17 fakult této univerzity a je zároveň jednou ze tří fakult, které nesídlí v Praze (dvě další se nachází v Hradci Králové). Byla založena dekretem prezidenta Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Od té doby až do současnosti vychovala na 7 tisíc lékařů. Výuka studentů a vědecký výzkum probíhají v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň.

Externí odkazy