Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Lafeta

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Lafetace zbraně AT-13 Metis M

Lafeta (též se dá označit jako lafetace) je zařízení pro upevnění nějaké zbraně za účelem zvýšení její stability a tím i její přesnější palby. Nebo může být také určena pro nějakou speciální instalaci jako například do střílen pevnostních objektů, tanků, letadel, lodí atp. První lafety ze 14. století byly velmi jednoduché, jednalo se o vydlabaná dřevěná koryta, v nichž byla hlaveň upevněna železnými obručemi. Tyto lafety byly stacionární. Později se objevily složitější konstrukce s koly, umožňující transport a manipulaci s dělem při míření. Kolové lafety se pravděpodobně objevily u husitských děl, s určitostí jsou doloženy až z druhé poloviny 15. století u tzv. burgundské lafety. Od té doby měly lafety bočnice, v nichž byla hlaveň uložena pomocí čepů. Díky pohyblivosti hlavně bylo možné při míření upravovat náměr. Dřevěný materiál lafet vystřídalo v 19. století železo.

Související články

Reference

STEHLÍK, Eduard. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Praha : Libri, 2002. 467 s.  
KŘÍŽEK, Leonid; ČECH, Ctirad. Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha : Libri, 1999. 234 s. ISBN 80-85983-70-2.  

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace