Stabilita

Z Multimediaexpo.cz

Stabilita je rozdíl potenciální energie tělesa mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba vykonat, aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy.

Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na hmotnosti tělesa, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze.

Stabilita, stabilnost, ustálenost, rovnovážnost nebo stálost vlastností.

Ve fyzikálních oborech, jako je optika, chemie, fyzika, elektrotechnika atd., jde o udržování určitých vlastností beze změny na čase.

V humanitních oborech, jako je lingvistika, politika apod. jde o stálost vazeb, které udržují systém ve své celistvosti.

V letectví se pojem používá v souvislosti se stabilitou letadla.

Literatura

  • Jiří Kraus a kol., Velký slovník cizích slov, LEDA sro., 1999

Externí odkazy