Lepidokrokit

Z Multimediaexpo.cz


Lepidokrokit (Ullmann, 1813), chemický vzorec γ-Fe3+O(OH) (hydroxid-oxid železitý), je kosočtverečný minerál. Trimorfní s goethitem a feroxyhytem.
Název odvozen z řeckých slov lepis – šupinka a krokus – vlákno

Obsah

Původ

Sekundární – zvětráváním nebo oxidací jiných minerálů železa v půdách a ložiscích, kterou urychluje podzemní voda. Dále v konkrecích na mořském dně.

Morfologie

Krystaly zploštělé podle {010}, do 2 mm. Nejčastěji se vyskytuje v jemnozrnných, lupenitých, vláknitých a růžicových agregátech, též práškovitý.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5, křehký, hustota 4 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, méně dokonalá podle {100}, dobrá podle {001}, lom nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: červená, červenohnědá. Lesk diamantový, polokovový, hedvábný, průhlednost: opakní, průsvitný, vryp tmavožlutý, oranžový, hnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,86 %, H 1,13 %, O 36,01 %. Před dmuchavkou se netaví, žíhán v redukčním plameni stává se magnetickým. V baničce uvolňuje vodu. Rozkládá se v HNO3, v HCl jen velmi zvolna.

Podobné minerály

Parageneze

Získávání

Využití

Naleziště

Řídce se vyskytující minerál.

Citace

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha : AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Lepidokrokit